Kui terav on sinu diginärv ja digipädevused? Kui käpas on erinevate digilahenduste rakendamine noorsootöös? Mõtled vahel, et kuidas ja milleks neid asju tegema peaks? Peatselt algav koolitusprogramm aitab sinu digioskusi lihvida.


Veebruari lõpus alustame Eesti Noorsootöötajate Kogus koolitusprogrammiga, mis lisaks digipädevuste tõstmisele aitab noorsootöötajal ka muu hulgas mõtestada, kuidas digipööre mõjutab ühiskonda, sh noori ja noorsootööd.

Koolitustel tutvustame digipöördega kaasnevaid väljakutseid, räägime digihügieenist ja digitaalse heaolu loomise põhimõtetest. Selgitame ka õppimise muutumist digitaliseeruvas ühiskonnas ning arutleme, miks on oluline osata loovalt planeerida, viia läbi ja analüüsida mitteformaalse õppe tegevusi kasutades selleks nutikaid lahendusi.

Koolitustel saab õppida mõtestatult kasutama erinevaid tehnoloogiad ja keskkondi, analüüsima ja määratlema enda digipädevusi ning märkama oma arenguvajadusi.

Koolitusprogramm koosneb kolmest kontaktõppes toimuvast moodulist ning kolmest veebiseminarist. Koolitused toimuvad paralleelselt kahes rühmas Tallinnas ja Tartus, mille viimane ühine moodul toimub üheskoos Tartus.


Tutvu koolitusprogrammiga ja registreeru


Koolitused on kõikidele tasuta ning programmi lõpus saavad osalejad vastava tõendi koolituse läbimise kohta. Kohtade arv on piiratud!


Lisainfo:
Kristina Masen, projektijuht
5780 3761, masen.kristina@gmail.com

Koolitusprogramm on osa projektist “Noortevaldkonna digihüpe”. Projekti rahastab Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programm „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“.