1.03.2023 avanes noorsootöötaja kutse taotlemise kevadvoor! Sellel aastal on uuenenud kõik portfoolio vormid. Täpsemad juhendid on leitavad kodulehel.


Taotlusi saab esitada 1.03.–8.05.2023/2.06.2023 Haridus- ja Noorteameti konkursiveebis.


Noorsootöötaja kutse esmakordne taotlemine

Taotluste esitamine: 1.03.–8.05.2023.

Vajalikud dokumendid:

 • Portfoolio ja konkursiveebi avaldus.
 • CV.
 • Maksekinnitus.
 • Isikut tõendav dokument.

Hindamiseks viiakse läbi vajadusel intervjuu.

Noorsootöötaja kutse esmakordne taotlemine


Noorsootöötaja kutse ja osakutse taastõendamine

Taotluste esitamine 1.03.–8.05.2023.

Vajalikud dokumendid:

 • Isikut tõendav dokument.
 • Maksekinnitus.
 • Erialast töökogemust tõendav materjal.
 • Portfoolio
 • Osakutse puhul täiendusõppe läbimist tõendavad dokumendid.
 • Avaldus konkursiveebis.

Noorsootöötaja kutse taastõendamine

Osakutse taastõendamine


Noorsootöötaja osakutse esmakordne taotlemine

Taotluste esitamine 1.03.–8.05.2023 ja 2.06.2023.

Vajalikud dokumendid:

 • Isikut tõendav dokument.
 • Maksekinnitus.
 • Portfoolio ainult laagrikasvataja-juhataja, tase 6 taotlemisel.
 • Täiendusõppe läbimist tõendavad dokumendid.
 • Avaldus konkursiveebis.

Osakutse esmakordne taotlemine


Pakume kõigile huvilistele ka individuaalset nõustamist!

Registreeru nõustamisele

Individuaalsele nõustamisele on võimalik aega broneerida igal ajal ning samuti on nõustamisele oodatud grupid. Nõustamisi korraldame veebi vahendusel.