Anette töötab Tallinna Spordi- ja Noorsooametis noorsootöö vanemspetsialistina ning on Eesti Noorsootöötajate Kogu aktiivne liige olnud 2017. aastast. Eesti Noorsootöötajate Kogus on Anette selle lühikese ajaga jõudnud kaasa lüüa mitmetes projektides nii noorsootöötajate suvekoolis koolitajana osaledes kui ka aktiivselt ENK-i liikmetele arenguvõimalusi planeerides.

Alljärgnevalt räägib ta, kuidas üldse sattus noorsootöö valdkonda, jagab oma edulugusid ning arutleb selle üle, kuidas olla oma töös professionaalne ja mida on talle andnud Eesti Noorsootöötajate Kogusse kuulumine.


Miks töötad noorsootöö valdkonnas, või täpsemalt – miks oled siin püsinud nii pikalt ja mis Sind inspireerib selles töös?

Noortevaldkonda sattusin üsnagi juhuslikult 2007. aastal, kui sõbranna mind endaga suvel laagrisse kasvatajaks kaasa kutsus. Sellest ajast alates olen aktiivselt osalenud noorsootöös väga erinevates rollides, mis on rikastanud mu elu märkimisväärselt.

Eredamateks hetkedeks tooksin välja nt Tallinna Tudengipäevade meeskonnajuhtimise, Remniku noortelaagri programmijuhtimise ja ettevõtlusprogrammi ENTRUM noortegruppide mentorina osalemise. Hetkel töötan Tallinna Spordi- ja Noorsooametis pealinna noorte ettevõtlikkuse edendamise ja arendamise nimel.

Mind inspireerivad ja innustavad noorte uudishimulikud silmad, nende saavutatud eduelamused, õpimomendid ja noorte siirad tänusõnad, mis tulevad kallistustena siis, kui kohe üldse ei taha laagrist ära minna, sest nii vahva oli, või tagasisideankeetides kirjutatud südamlike kiidusõnadega. Ja ma arenen ise praktiliselt iga päev seda töös tehes, nii inimese kui ka noorsootöötajana.

Anette lõpetas 2017 Tallinna Ülikoolis noorsootöö korralduse magistriõppe

Miks liitusid Eesti Noorsootöötajate Koguga?

ENK-iga liitusin kaks aastat tagasi põhjusel, et olla kogukonnas, õppida teineteiselt ja teha koostööd. Soovisin ka anda oma panuse noortevaldkonna arengusse. Siinkohal näen, et ENK on aina enam noorsootöötajatele lähemal ja pakub võimalusi nii kaasarääkimiseks üleriigilisel tasandil kui ka osalemiseks erinevates projektides. Ole ainult mees (või naine) ja haara võimalusest kinni!

Mida saad Sina noorsootöötajana teha, et oleksid oma töös professionaalne? Kuidas Sa end arendad?

Selleks, et olla oma töös professionaalne, pean tundma iseennast ja teadma, kes ma olen. Teadma, millised on minu tugevused ja nõrkused ning mida ma oma tööga saavutada tahan, ja kuidas ma seda teha saan.

Loomulikult tuleb olla kursus lisaks valdkonna arengutega ja uuringutega. Käin ka palju koolitustel.

Olen seadnud endale esikohale enesearengu – loen raamatuid, kuulan podcast’e jne.

Minu jaoks on tähtis ka oma tervise eest hoolitsemine – teha trenni, käia looduses matkamas, veeta perega kvaliteetaega, sest ainult nii jõuan tööl anda endast maksimumi.

Mida saaksid Sinu arvates juhid teha selleks, et soodustada enesearengut tööl?

See on hea küsimus, kuid ühest vastust mul sellele pole. Minul isiklikult on väga vedanud juhiga, kes pakub piisavalt vabadust ning soodustab ja julgustab enesearengut, pakkudes ka ise väljakutseid.

On oluline, et juht teaks, mis on tema töötajate tugevused ja nõrkused, ning leidma võimaluse, et just nende parimaid omadusi võimestada.

Kas jagaksid mõnd praktilist nõu või nippe, mis Sind Su töös on aidanud ja mis võiks olla abiks ka teistele noortevaldkonnas töötavatele inimestele?

  • Minu jaoks olulisimal kohal planeerimine. Kuna mul on tihti korraga käsil mitu erinevat projekti, siis kasutan nendest ülevaate saamiseks rakendust Trello. Samuti planeerin ma iga oma nädala tegevusi. Kusjuures, meil toimub nädala alguses ühine koosolek, kus iga meeskonnaliige jagab eesoleva nädala ettevõtmisi. Kui te veel seda oma meeskonnas ei tee, siis soovitan soojalt!
  • Samuti panen enne iga projekti algust paika ajajoone, et näha, kui palju aega saame planeerida mingi tegevuse jaoks ning kui reaalne see kõik tundub. Jah, ajajoont tuleb projekti jooksul täiendada ja muuta vastavalt olukorrale, kuid see aitab üldiselt hoida fookust, et jõuaksime õigeaegselt tulemuseni.
  • Lisaks soovitan kasutada erinevaid loovustehnikaid ja teenusedisaini meetodeid, et avada meeskonda, mõista noorte vajadusi ning jõuda tulemusteni.

Liitu ka Sina Eesti Noorsootöötajate Koguga, et olla osa meie tegusast kogukonnast!