Anneta Eesti Noorsootöötajate Kogule

Anneta Eesti Noorsootöötajate Kogule ja kiirenda Eesti noorsootöö professionaalset arenguteed!

Tegutseme Eesti Noorsootöötajate Kogus selle nimel, et noortega tegelevate spetsialistide – noorsootöötajate, huvijuhtide, huviringide juhendajate, noortelaagrite kasvatajate jt noorsootöö valdkonnas töötavatate inimeste huvid oleksid kaitstud ning professionaalne arenemistee toetatud. Annetades Eesti Noorsootöötajate Kogule aitad luua eelkõige võimalusi just noortele nende mitmekesiseks ja igakülgseks arenguks, sest just noored on need, kelle heaolusse noorsootöö valdkonnas töötavad inimesed ju igapäevaselt panustavad. Eesti Noorsootöötajate Kogule annetades paned oma õla alla sellele, et saaksime olla parim tugi noorsootöötajale, väärtustades kutset ja võimestades teda tema igapäevatöös, aidates ning innustades tema igakülgset professionaalset enesearengut, pakkudes vajadusel mentori või coach’i abi, ja korraldades koolitusi, mis aitaksid lihvida erialaseid oskusi töös noortega.

Ühekordne või püsiannetus aitab meil luua veelgi paremat ja inspireerivamat keskkonda, mis soodustab õppimist ning professionaliseerumist Eesti suurimas noorsootöötajaid ühendavas eriala- ja õpikogukonnas.

Eesti Noorsootöötajate Kogu on registreeritud tulumaksusoodustusega ühinguna, mis tähendab, et eraisik saab tehtud annetuse oma tulust seaduse piires maha arvata.