Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) juhatusse kuuluv Anu Allekand töötab Kaitseliidus noorsootöö arendusjuhina, sest peab kodutütarde ja noortekotkaste head käekäiku oma südameasjaks. Teda inspireerivad nende noorte oskused, toimetulekutase, teadmised, suhtumine loodusesse ja Eestisse. Kuidas Anu selle kõige kõrval Eesti Noorsootöötajate Kogu töösse panustab ning mil moel tegutsemine ENKis on tema igapäevatööd rikastanud?


Eesti Noorsootöötajate Kogu on Anule tuttav juba väga kaugest ajast, mil alustati tegevust maavalitsuste noorsoonõunike ühenduse nime all. ENK on tänaseks Anu sõnul andnud talle kõike seda, mida on otsinud!

“Olen saanud pikaaegse juhatusse kuulumise kogemuse, olen osalenud noortepoliitika kujundamise protsessis ja mul on olnud võimalus avaldada oma arvamust,” toob Anu välja.

Anu tõdeb, et mõnikord on pidanud selle kõige juures ta tundma ka nördimust, nähes piiratud lähenemisi noorsootööle, kuid usub, et igal plussil ongi miinuseid.

“Töö noortega on ju nagu elevant – tervikpildi haaramiseks pead sa suutma olla eri aspektidega kursis ja suutma asju üldistada, muidu võibki vaade jääda väga ühekülgseks ja kitsaks,” on Anu veendunud.

Eesti Noorsootöötajate Kogus tegutsemine pakub Anu sõnul eelkõige laia silmaringi võimalusi, sest nende ridadesse kuulub palju ja erinevaid noorsootöö professionaale, samuti ka n-ö valdkonna rebaseid ehk uusi tulijaid.

“See ongi rikastav, sest ENKis saab nii uusi teadmisi, sõpru kui ka meeskonnatöö kogemust. Samuti arenguvõimalusi rahvusvahelises plaanis,” usub ta.

Töövõitude ja eredaimate hetkede kohta oma tööelus usub Anu, et kui need eredad hetked saaks üle kanda elektrisse, siis oleks tema tuba valge ja mitte ainult korraks, vaid see valgustaks kogu aeg. Sellegipoolest toob ta välja kolm suuremat ja eriti eredat töövõitu:

  • “Olen tänu ENKis tegutsemisele saanud omandada coach’i pädevuse ning minu coachee’d on mulle saatnud tänukaarte (pean tunnistama, et need “soojendavad” mind).
  • Olen lisaks saanud osa võtta kutsekomisjoni tööst ning need puutepunktid, nii ekspertide diskussioonid kui ka taotlejate intervjuud, mis selles koosluses tekivad, on kasvatanud mind asjatundjana. Ma olen piiritult tänulik sinna pandud aja ja tagasi tulnud valdkondliku sideme eest.
  • Olen saanud osaleda rahvusvahelises koostööprojektis (tegelikult rohkemas kui ühes), kuid viimane kogemus, kus delegatsiooni kuulusid vaid ENKi liikmed, oli selline, mis andis teadmise, et nende inimestega on võimalik ka luurele minna. Et on olemas inimesi, väljaspool Kaitseliitu, kes on tegijad.”

Kellel soovitab aga Anu Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatusse kandideerida? 

“Ma soovitaksin juhatusse kandideerida inimesel, kes peab teiste noorsootöötajate arengut oluliseks ja kes tahab selle nimel oma vaba aega tagatiseks panna. Tal peaksid olema juba noorsootöötajale vajalikud tööriistad ja hea oleks, kui ka juhtimiskogemus, kuid peaasi on tahe tegutseda. Kui on õige suhtumine, siis tuleb organisatsiooni pealisehitus sinna peale. Soovitan tutvuda ka juhatuse liikmete profiilidega, nii et kui on vastavad eelteadmised ja kogemused olemas, siis on sisseelamine ladusam. Tegelikult võiks iga kandidaat vaadata enda sisse, kas temas on olemas järgnev:

  • tahe panustada oma ajast vähemalt 3 päeva kuus organisatsiooni tegevustele;
  • energiat proovida uusi asju ja neid jagada;
  • teadmised juhtimisest, mis tooksid juurde uusi teadmisi.

Uude juhatusse on kandideerima oodatud kõik ENKi liikmed. Kui usud, et just sina võiksid kuuluda juhatusse, siis täida kandideerimiseks ankeet ja saada digiallkirjastatud avaldus meiliaadressile heili@enk.ee

ENKi liikmeks astumise kohta loe täpsemalt siit.