Argo Bachfeldt on Eesti Noorsootöötajate Kogu ridadesse kuulunud 2010. aastast alates. Alljärgnevalt räägib ta, kuidas üldse sattus noorsootöö valdkonda tööle, jagab oma edulugusid ning arutleb selle üle, kuidas olla oma töös professionaalne.


Kuidas leidsid enda jaoks noorsootöö?

Satttusin noorsootöö valdkonda 90ndate alguses, kui mind kutsuti ajutiselt asendama Noorte Kotkaste organisatsiooni rühmajuhti. Ajutine sai alaliseks ja sajandivahetuseni töötasin Kaitseliidus noorteinstruktori ametis ning vastutasin Ida-Virumaal Kaitseliidu noorteorganisatsioonide hea käekäigu eest.

Kui ma 2004. aastal lõpetasin noorsooöö eriala Tallinna Pedagoogilises seminaris, kutsus mind tööle Narva Kolledž, et jagada oma kogemust ka noorsootöö eriala üliõpilastega. Narva Kolledžiga olen nüüdseks olnud seotud juba üle kümne aasta. Samuti on heaks koostööpartneriks Tallinna Ülikool, kus käin samuti abis noorsootöö üliõpilastele inspiratsiooni jagamas.

Räägi praegustest tööst ja tegemistest

Praegusel ajal töötan Eesti Töötukassa karjäärispetsialistina ja viin läbi Tallinna ja Harjumaa koolides karjääriõppega seotud töötubasid.

Eesti Noorsootööajate Kogu liikmena tutvustan ma noortele üle Eesti noorsootöö ameteid virtuaalreaalsuse töötubades.

Kõige selle kõrvalt tegelen oma ettevõttega, olen vabatahtlik Kaitseliidus ning Reservpäästerühmas. Olen kahe 6-aastase poja isa ning töötukassa investeerimisklubi eestvedaja.

Minu sooviks on, et Eesti tuhandete noorsootöötaja teadvusesse jõuaks, et meil on noorsootöötaja kutsestandard, on kutse-eetika ning arengukava. On prioriteedid ja noorsootöö seadus.

Kevadeti laagrikasvatajatele koolitusi tehes annan enda panuse, et rääkida noorsootöötaja osakutse eksamiks valmistujatele neist teemadest. Paljud on öelnud, et nende jaoks tuli üllatusena, et ka nemad on noorsootöötajad. Et ka neil on suur mõju noorte arengule ning alati ei peagi noorte eest üritust ära korraldama. Kõige suuremaks on läinud laagrikasvataja koolitusel inimeste silmad siis, kui olen rääkinud noorte kaasamisest ja osalusest. Selle peale ei ole tihti tuldud, et küsida ka noortelt, et mis nemad soovivad.

Argo läbi viimas looduskasvatuse tegevusi

Mida pead oma senise karjääri suurimaks õnnestumiseks?

Minu suurim edulugu on seotud ühe laagrikasvatajate koolitusega ühes eesti väikelinnas. 4-päevane koolitus toimus vene keeles. Esimesel päeval, kui ma rääkisin noorte kaasamisest, tekkis selles linnas 50 aastat treenerina töötanud mehel segadus, et miks peab noortelt üldse küsima, mis nemad soovivad. Kui küsisin, mis on tema töö eesmärk, vastas ta, et olümpiamedal. Ta treenis noori vanuses 7–13. Veel mainis treener, et tema küll ei saa aru, miks nende linna noorsootöötaja noortekeskuses istub noortega ümber laua ja uurib neilt, mida nemad soovivad teha ja uurib noorte arvamust erinevatest teemadest.

Jätkasin sellel koolitusel noorsootöö alusdokumentide tutvustamist ning rääkisin kutse-eetikast ja tutvustasin noorte kaasamist. Järgmised kaks päeva oli treener väga vaikne. Neljanda koolituspäeva lõpus andis ta käega märku, et soovib sõna. Ta tõusis püsti ja ütles, et on kogu oma treenerielu valesti elanud. Ja et nüüd siin meie linnas me töötame noortega nii, nagu siin koolitusel räägiti. Kui on võimalik nelja päevaga panna oma põhimõtteid ümber hindama 70-aastast treenerit, siis on võimalik ka kõigi teiste noortega tegelejateni viia noorsootöö väärtused ja põhimõtted!

Mis Sind Su töös motiveerib?

Mind motiveerib see, kui saan esile kutsuda muutusi. Muuta inimeste mõttemustreid. Muuta noori enesekindlamaks. Inspireerida inimesi tegutsema, vaatama elule avarama pilguga. Motiveerib, kui saan töötutele noortele süstida enesekindlust ning olla end ümbritsevatele inimestele eeskujuks.

Kas Sul on jagada ka mõningaid nippe, millest ise oma töös lähtud?

Noorsootöös on mul mõned printsiibid, millest olen ise oma töös lähtunud ning neile põhimõtetele olen üles ehitanud kõik enda poolt läbi viidud noorsootöötajate täiendkoolitused.

  • Parim noorsootöö meetod on isiklik eeskuju.
    Käitu nii, nagu sa soovid, et noored käituksid, ning kui sa oled noortele autoriteet, siis nad võtavad sinust ka eeskuju.
  • Noorsootöötaja ei tohi korraldada ühtegi noorteüritust.
    Meie toetame, suuname, inspireerime, kuid noorteüritusi korraldavad noored ise. Siis nad õpivad sellest kõiki eluks vajalikke oskusi.
  • Iga noorteüritus peab olema nii turvaline, et saad panna käe südamele ning öelda – ma tegin kõik endast oleneva, et üritus oleks turvaline. Viige koos noortega läbi ka ürituse riskianalüüs.

Argo koos oma lastega silmaringi laiendamas

Mida saad Sina noorsootöötajana teha, et olla oma töös professionaalne? Kuidas end arendad ja mis motiveerib ennast pidevalt arendama?

Saan professionaalne noorsootöötaja olla eelkõige siis, kui lähtun oma töös kutse-eetikast, noortevaldkonna arengukavast ja noorsootöö seadusest.

Arendan end koolitustel ja kuulan erinevaid podcast’e. Motiveerib sisemine motivatsioon olla väga hea noorsootöötaja, sest vaid siis saan teha tulemuslikku noorsootööd ning olla ka eeskujuks teistele noorsootöötajatele.

Mida saaksid Sinu arvates juhid teha selleks, et soodustada enesearengut tööl?

Usun eeskuju mõjusse. Juhid saavad määrata kohustuslikke koolitusi, mida töötajad peavad läbima, kuid saavad ka välja mõelda motivatsioonipakette. Näiteks, noorsootöötaja kutse omandamisel pakkuda 10% palka juurde.

Ideaalis võiks olla üks tööpäev nädalas, kus töötaja tegelekski enesearendamisega. Nagu paljudes IT-ettevõtetes tehakse. Iga noorsootöötaja peaks alustuseks läbima 4-päevase noorsoitöötaja osakutse koolituse (laagrikasvataja koolitus). Siis tekib arusaam, kes on noorsootöötaja ning mis on selle töö eesmärk.

Mida on üldse vaja, et meil oleksid professionaalsed noorsootöötajad? Millised on need kõige olulisemad võtmetegurid või eeldused selleks, et noorsootöötaja oleks oma töös professionaalne?

Täna on tuhandeid noorsootööd tegevaid inimesi, kes ei tea, et nad on noorsootöötajad ning teevad noorsootööd. Kui noorsootöö eesmärgid ja põhimõtted on selged, siis kindlasti toetab head hakkamasaamist koostöö teiste noorsootötajatega ning kuulumine ka mõnda erialaliitu, näiteks Eesti Noorsootöötajate Kogusse vm organisatsiooni.