12. septembril 2022 avanes noorsootöötaja kutse taotlemise sügisvoor!


Taotlusi saab esitada 12.09.–12.10.2022. Taotleda saab nii noorsootöötaja esmakordset kutset kui ka taastõendada olemasolevat. Samuti on taotlejad oodatud taastõendama noorsootöötaja osakutset.

Loe veel noorsootöötaja kutse taotlemise kohta


Noorsootöötaja kutse esmakordne taotlemine

Taotluste esitamine: 12.09.–12.10.2022.

Vajalikud dokumendid:

 • Portfolio ja konkursiveebi avaldus.
 • CV.
 • Maksekinnitus.
 • Isikut tõendav dokument.

Hindamiseks viiakse läbi intervjuu.

Noorsootöötaja kutse esmakordne taotlemine


Noorsootöötaja kutse ja osakutse taastõendamine

Taotluste esitamine 12.09.–12.10.2022.

Vajalikud dokumendid:

 • Isikut tõendav dokument.
 • Maksekinnitus.
 • Erialast töökogemust tõendav materjal.
 • Noorsootöötaja kutse puhul portfoolio ja osakutse puhul täiendusõppe läbimist tõendavad dokumendid.
 • Avaldus konkursiveebis.

Noorsootöötaja kutse taastõendamine

Osakutse taastõendamine


Nii noorsootööaja kutse esmakordsel taotlemisel kui ka taastõendamisel on kasutusel uus taotlusvorm, kus eneseanalüüsi osa on veelgi täpsustatud.

Taotleja peab vastama kolmele küsimusele ning oma vastuseid ka põhjendama. Näiteks on küsitud: Kui suure tööosa antud kompetents/tegevusnäitaja moodustab ja miks see vajalik noorsootöös on? Kui oskuslikuks taotleja end peab ning kas ta soovib end arendada?

Numbriline hinnang on vaid eneseanalüüsi toetamiseks ja lõpptulemusel see arvesse ei lähe. Kindlasti ei pea kõik vastused olema maksimaalsed, kuid kui enamus vastusest on siiski teadmistepõhised ja kogemust ette näitada ei ole, siis tasuks kaaluda kutse taotlemisel madalamat taset või koguda veel kogemusi.

Kui aga taotleja on alustanud ja täitnud vana vormi, siis on tal võimalik see ka esitada.

Lisaks läheb novembris 2022 uus kutsestandard kinnitamisele ning seega võivad 2023 taotlusvoorudes esile tulla muudatusi.


Pakume kõigile huvilistele ka individuaalset nõustamist!

Registreeru nõustamisele siin

Individuaalsele nõustamisele on võimalik aega broneerida igal ajal ning samuti on nõustamisele oodatud grupid. Nõustamisi korraldame veebi vahendusel.


Infoseminarid

Sügisel toimub ka kolm infoseminari. Seminaride toimumisajad lepitakse huvitatutega eraldi kokku.

Registreeru infoseminarile siin

NB! Registreerida saab kuni 18.09. Infoseminaride ajad avaldame nende selgumisel ENKi kodulehel.

Infoseminaride teemad:

 • “Appi, uus portfoolio” ehk kuidas uut portfooliot täita! (toimub septembri keskel).
 • Kutseintervjuu kui vestlus kolleegide vahel (toimub oktoobris).
 • Soovin saada kõrgemat taset, aga ei tea, millest alustada (sobib eelkõige neile, kes soovivad 2023 kutset taotleda).

Kõik seminarid toimuvad veebis.


Uued portfoolio vormid:

Noorsootöötaja 4. tase: esmakordne taotlemine

Noorsootöötaja 4. tase: taastõendamine

Noorsootöötaja 6. tase: esmakordne taotlemine

Noorsootöötaja 6. tase: taastõendamine

Noorsootöötaja 7. tase: esmakordne taotlemine

Noorsootötöaja 7. tase: taastõendamine


Lisainfo:

Eilika Mätas
Eesti Noorsootöötajate Kogu
Kutse väärtustamise suunajuht
eilika@enk.ee, 5388 6727