Kaisa Orunuk on Eesti Noorsootöötajate Kogu liige ja kogenud coach. Coach’imise vastu on Kaisa huvi tundnud juba alates 2008. aastast ning tema sõnul aitab coach’ing seada tegevusele fookust, tuua inimesest endast välja tema potentsiaali ja tõsta tegutsemise motivatsiooni.


Kirjelda lühidalt, mis on coaching ja miks seda vaja on?

Coaching on vestlus, kus saab lahendusi leida keerukates olukordades, leida üles oma tegelikud eesmärgid, avastada iseenda ja teiste inimeste käitumise põhjuseid ning treenida edu saavutamiseks vajalikke oskuseid ja tehnikaid. Coach julgustab leidma oma rada, märkama takistusi ja esitab väljakutseid nende ületamiseks. Coach’i küsimused on sageli sellised, mida inimene ise endalt ei küsi või kui küsibki, siis jätab neile vastamata.

 

Millal peaks noorsootöötaja kaaluma coaching‘ut?

Noorsootöötaja töötab sageli üksi või ei tunta tema tegemiste vastu kuigi palju huvi. Keerulisi olukordi tuleb aga ikka ette ja neid on hea kellegi asjatundliku ning neutraalse inimesega arutada. Sageli on eesmärke väga palju ja esmapilgul on neid raske järjestada või on mõni uus ja suur väljakutse, mis oleks vaja suupärasteks ampsudeks teha. Coach’iga vesteldes ei ole survet, et iga lahendus peab olema õige ja iga sooritus suurepärane. Saab rahulikult erinevaid variante kaaluda ja tegudeks teadlikult valmistuda.

 

Kirjelda oma tööd coach’ina.

Mind on saatnud usk inimestesse, soov toetada inimeste arengut ja õppimist, olla ise parem juht ja aidata teistel juhtidel olla edukamad. Oma kogemust laiendades usun, et leides enda tahtejõu, motivatsiooni ja võttes vastuse, on võimalik saavutada esmapilgul võimatut ning teha seda selliselt, et jääd sõbraks nii iseenda kui ka ümbritsevatega.

 

Kuidas coaching tavaliselt algab? Kui kaua sessioonid kestavad, kui sageli kohtutakse ja kui pikalt peaks coaching‘ut tegema?

Coaching’u suhte alguses teen sissejuhatava vestluse, mille käigus uurin kliendi soove ja ootusi ning selgitan coaching‘u võimalusi ja eesmärke. Sessioone teen nii näost-näkku kohtumisena kui ka veebi vahendusel. Üks sessioon kestab umbes 60 minutit. Kohtumiste sagedus ja koostöö pikkus oleneb kliendi teemast ning võimalustest. Coaching koosneb tavaliselt kuni kuuest kohtumisest ja kestab kolm kuni kuus kuud. Kui teema või koostöö ammendab end varem, siis tõmbame joone alla.

 

Milline on Sinu töö tulemus? Kuidas saada aru, et eesmärk on täidetud ja coachee on saanud seda, mida vajab?

Coaching on selline meetod, kus otsused ja valikud teeb klient. Sellest lähtudes on ka töö tulemus kliendi oma ja kliendi teha.

Coach’i roll on vastutada protsessi eest, julgustada klienti uurima erinevaid eesmärke, otsima lahendusi või lisaressursi iseendas või teistes, seisma silmitsi valikute või oluliste vestlustega enne tegelikku situatsiooni, vajadusel reaalselt proovima või harjutama enda tegevusi või samme.

Sessiooni käigus ja lõpus saab alati küsida, mida coachee on vestlusest saanud ja kas see on see, mida ta vajab. Mõnikord panen sessiooni vältel oma peas vaikselt panuseid, mida klient võiks sellest vestlusest täna välja noppida ja huvitav on see, et peaaegu alati on mind kõnetanud mõni teine lahendus või valik kui see, mille coachee ise lõpus välja toob. Sellega olen saanud kinnitust, et nõu andmine on palju vähem viljakas tegevus kui see, et klient teeb ise oma valiku.

 

Jaga ühte oma kogemust coach’ina.

Mulle on hästi meelde jäänud kohtumised coachee Liisiga, kui läbisin EBS-i coaching‘u pikka kursust 2020. aastal. Ma olen väga tänulik, et Liis usaldas mind täielikult. Kohtusime mitu korda ja Liisi lood andsid mulle võimaluse katsetada väga erinevaid loovaid meetodeid. Kõige erksamalt jäi meelde tühja tooli tehnika, mida sain Liisiga koos proovida esimest korda. Tundus, et Liisi kõnetas see sessioon ja tehnika väga ning see aitas teda oma eesmärkides edasi.


Tutvu Eesti Noorsootööajate Kogu coaching‘u pangaga ning võta meiega ühendust.