12.13. novembril 2019 toimub Tallinnas (EBS, Executive Education auditooriumis aadressil Lauteri 3) Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmetele kahepäevane tasuta* coaching‘u koolitus.

Koolituse eesmärk on saada teada, mis on coaching ja arendada praktilisi coaching‘u-oskusi, mida kasutada oma igapäevatöös.

Koolitusel osalenu:
• mõistab coaching’u eripära ja selle võimalusi inimeste arendamisel ja tulemuslikkuse toetamisel;
• teab GROW-mudelit ja oskab seda kasutada;
• oskab aidata inimesel püstitada endale praktilisi arenguülesandeid;
• oskab rakendada coaching’u baastehnikaid.

Koolitus põhineb Academy of Executive Coaching’u (AoEC) Coaching Skills Certificate programmil.

Koolitusel käsitletavad teemad:
Coaching ja selle erinevus teistest meetoditest
Coaching’u protsess
Coaching’u põhioskused: kuulamine, küsimuste esitamine, peegeldamine, ümbersõnastamine ja kokkuvõtete tegemine
• Efektiivne neljaetapiline GROW-mudel
• Tagasiside andmine ja vastuvõtmine
• Praktiline harjutamine ja personaalne tagasiside

Koolitus pakub elavat õpikeskkonda ja rohket praktilist harjutamist. Tähtsustatakse personaalset lähenemist ja tagasiside andmist. Koolituse käigus kasutatavateks meetoditeks on interaktiivne loeng, praktilised harjutused paarides ja grupis, ajurünnakud, rühmatööd.

Koolitusel osalemise tingimused:

* Koolitusel on 15 kohta ning on Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmetele kogu koolitusel osalemise korral tasuta.

Koolitusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine.
Registreerimine lõpeb 13.10.2019.

Kui osaleda soovijaid on rohkem kui 15, on ENK-i juhatusel õigus teha kandidaatide seast valik, tuginedes täidetud registreerimisvormile ja osaleja motivatsioonile koolitusel osaleda ning edaspidi ENKi coach’ide pangas teisi noorsootöötajaid coach’ida ja teistes coach’imisega seotud tegevustes osaleda.

Osalejal on õigus loobuda enda kohast etteteatamisega hiljemalt 5.11.2019. ENK jätab endale õiguse esitada arve summas 336 eurot (koolituse maksumus ühe osaleja kohta) neile, kes loobuvad oma kohast korraldajatele eelnevalt ette teatamata, või neile, kes ei osale koolitusel täismahus.

Osalejatele hüvitatakse vajadusel majutuskulud, sh hommikusöök ning koolituspäeva sisse jäävad toidukorrad – lõuna ja kohvipausid (transpordikulusid ja õhtusööke ei hüvitata).

Programmi edukalt läbinule omistatakse Academy of Executive Coaching’u (AoEC) sertifikaat. Edukas läbimine eeldab täismahus osalemist mõlemal koolituspäeval (koolituspäevad on 9.45-17ni).

Koolitajaks on Peep Aaviksoo, PCC.

Täpsem info coaching‘u koolituse kohta EBSi kodulehel.

Koolitust korraldab Eesti Noorsootöötajate Kogu ja koolitust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo:

Heili Griffith
tegevjuht
Eesti Noorsootöötajate Kogu
Aadress: Kopli 25-709, 10412 Tallinn
Tel: 5827 5130