Tutvumine digitaalse noorsootöö ekspertiisikeskusega Verkes

4.–6. oktoobrini 2022 toimus ENKi eestvedamisel õppevisiit Verkesse – digitaalse noorsootöö ekspertiisikeskusesse Soomes, kus osales ka kuus noorsootöötajat Eesti Noorsootöötajate Kogust.  

Õppevisiidil külastati Verket, kus kolleegid Soomest andsid ülevaate digitaalsest noorsootööst, ning osaleti praktilistes töötubades. Käidi ka Kipinä noortemajas, külastati Soome laste- ja noorteühendust ning Oodi raamatukogu. Lisaks tutvuti, mil viisil toimetatakse Soomes digitaalse noorsootööga, kuidas on digitaalne noorsootöö seotud arengukavadega, millised on olnud õppekohad ja millised on tulevikuplaanid.

Oma muljeid õppevisiidist jagas meiega Ave-Liis Kivest.

Ave-Liis Kivest. Foto autor Kertu Lepvalts


Milline mõte või idee jäi visiidist enim kõlama?

Kõlama jäi mõte, et Soome noorsootöös on sotsiaalmeedia pigem keskkond, kus noorele noorsootöö teenust pakkuda, mitte aga meetod, mida kasutada noorega kontakti loomiseks.

 

Millised on sinu enda tööalased kogemused seoses digitaalse noorsootööga?

Minu tööalased kogemused digitaalse noorsootööga piirduvad sotsiaalmeediasse sisu loomisega – kujunduste ettevalmistamise, tekstide koostamise ja postitamisega.

Samuti on olnud minu kogemuse osaks noortega kontakti loomine ja info vahetamine. Vabatahtliku tööna Eesti Noorsootöötajate Kogus olen saanud kaasa lüüa nutika noorsootöö töögrupis taskuhäälingu episoodide ettevalmistamises, salvestamises ja reklaamimises.

 

Mida on meil Eesti digitaalses noorsootöös Soome kolleegidelt õppida?

Arvan, et õppekohaks on noorsootöötajate ühendamine digikanalite kaudu, st n-ö noorsootöötajate digivõrgustiku loomine. Kindlasti ka noorte kaitsmine digitaalse noorsootöö tegemisel, kas siis suheldes noortega või noortega sisu luues.

Soomes käies mõistsin, et neil on väga läbimõeldud, kuidas noori kaasata ning kuidas hoida noori digitaalse noorsootöö protsessis – hoida nii, et noored oleksid järjepidevalt teenust kasutamas ja arendamas, kuid ka kaitstud.

 

Millisena näed meie diginoorsootööd näiteks viie aasta pärast

Usun, et selleks ajaks on meil loodud oma digivõrgustik noorsootöötajatest, kes jagavad omavahel mõtteid, teadmisi ja praktikaid. Samuti on olemas raamistik, kus on ära kirjeldatud, mis viisil digitaalset noorsootööd koos noortega ja noorte heaks tehakse. Raamistikku kasutatakse üle-eestiliselt.


Osale sinagi Eesti Noorsootöötajate Kogu õppevisiitidel

Õppevisiidid on olnud meie jaoks üheks võimaluseks toetada ENKi liikmete professionaalset arengut ning pakkunud samas ka ENKi tegevmeeskonnale võimalust premeerida ja motiveerida neid noorsootöötajaid, kes on meie organisatsiooni tegemistesse aktiivselt panustanud.


Kui ka sul on mõni hea idee õppevisiidi korraldamiseks, siis anna sellest meile teada!

Kas teadsid, et Erasmus+ akrediteeringu raames saad ka näiteks üksinda kaheks kuni kolmeks nädalaks minna mujale riiki mõnda organisatsiooni töövarjuks?

Kord aastas veebruaris on ENKil võimalus täiendavateks õppevisiitideks raha taotleda! Seega võta ENKi tegevjuht Heiliga aegsasti ühendust, et oma plaan läbi arutada! Kirjuta oma mõtetest: heili@enk.ee.

Kui oled ENKi õppevisiitidest huvitatud ja soovid edaspidi täpsemat infot tulevaste õppevisiitide kohta, siis pane enda sooviavaldus kirja.

ENKi õppevisiitide sooviavalduse vorm


Õppevisiidid on rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.