Eesti Noorsootöötajate Kogu osaleb partnerina projektis “Eastern Partnership Youth Workers Academy” (EaPYWA), mida koordineerib Institutul de Instruire in Dezvoltare “MilleniuM” Moldovast.


Projekti käigus toimuvad koolitajate koolitused Moldaavias, Ukrainas ja Gruusias, mille käigus koolitatakse Eestist kolm inimest tutvustama ja koolitama noorsootöötajaid European Training Strategy mudeli teemal.

Projektis viiakse läbi üks ETS mudelit tutvustav seminar noorsootöötajatele 2021. aasta sügisel ja üks pikem koolitus 2022. aasta varakevadel. Lisaks toimuvad projekti Gruusia, Moldova ja Ukraina partneritele õppevisiidid Leetu, Lätti ja Eestisse. Projekt lõppeb 2022. aasta kevadel.

Lisaks Eesti Noorsootöötajate Kogule osalevad projektis partnerina ka RED Radosu Efektu Darbnica Lätist, Politikos tyrimų ir analizės institutas Leedust, All-Ukrainian Association for youth cooperation “Alternative-V” Ukrainast ja Academy for Peace and Development Gruusiast. 


Projekti rahastab Erasmus+.