Eesti Noorsootöötajate Kogu osaleb partnerina projektis “Eastern Partnership Youth Workers Academy” (EaPYWA), mida koordineerib Institutul de Instruire in Dezvoltare “MilleniuM” Moldovast.


Projekti käigus toimusid koolitajate koolitused Moldovas, Ukrainas ja Gruusias, mille käigus koolitati Eestist kolm inimest tutvustama ja koolitama noorsootöötajaid European Training Strategy mudeli teemal.

Projektis viidi läbi üks ETS mudelit tutvustav seminar noorsootöötajatele 2021. aasta sügisel ja üks pikem koolitus 2022. aasta varakevadel. Lisaks toimusid projekti Gruusia, Moldova ja Ukraina partneritele õppevisiidid Leetu, Lätti ja Eestisse. Projekt lõppes 2022. aasta kevadel.

Lisaks Eesti Noorsootöötajate Kogule osalesid projektis partnerina ka RED Radosu Efektu Darbnica Lätist, Politikos tyrimų ir analizės institutas Leedust, All-Ukrainian Association for youth cooperation “Alternative-V” Ukrainast ja Academy for Peace and Development Gruusiast. 


Projekti rahastas Erasmus+.