Eesti Noorsootöötajate Kogu osales partnerina projektis “Eastern Partnership Youth Workers Academy” (EaPYWA), mida koordineeris Institutul de Instruire in Dezvoltare “MilleniuM” Moldovast. Projekt sai rahastus 2019. aastal ning lõppes 2022. aasta sügisel.


Projekti käigus toimusid koolitajate koolitused Moldovas, Ukrainas ja Gruusias, mille käigus koolitati Eestist kolm inimest tutvustama ja koolitama noorsootöötajaid European Training Strategy mudeli teemal.

Projektis viidi läbi üks ETS mudelit tutvustav seminar noorsootöötajatele 2021. aasta sügisel Tallinna Ülikoolis ja üks pikem koolitus mitmete koolitusmoodulitega 2022. aasta varakevadel. Lisaks toimusid projekti Gruusia, Moldova ja Ukraina partneritele õppevisiidid Leetu, Lätti ja Eestisse, mille raames külastati Eestit 2021. aasta oktoobris Projekt lõppes 2022. aasta kevadel.

Projekti raames valmis ka uuringuraport “National research about Youth Work System and Youth Workers’ Education: Estonia 2021″.

Lisaks Eesti Noorsootöötajate Kogule osalesid projektis partnerina ka RED Radosu Efektu Darbnica Lätist, Politikos tyrimų ir analizės institutas Leedust, All-Ukrainian Association for youth cooperation “Alternative-V” Ukrainast ja Academy for Peace and Development Gruusiast. 


Projekti rahastas Erasmus+.