Eastern Partnership Youth Workers Academy (EaPYWA)

Eesti Noorsootöötajate Kogu osaleb partnerina projektis “Eastern Partnership Youth Workers Academy” (EaPYWA), mida koordineerib Institutul de Instruire in Dezvoltare “MilleniuM” Moldovast. Projekti käigus toimuvad koolitajate koolitused Moldaavias, Ukrainas ja Gruusias, mille käigus koolitatakse Eestist kolm inimest tutvustama ja koolitama noorsootöötajaid European Training Strategy mudeli teemal. Projektis viiakse läbi üks ETS mudelit tutvustav seminar noorsootöötajatele 2021. … Jätka Eastern Partnership Youth Workers Academy (EaPYWA) lugemist