Kandideeri Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatusse 2024

Selleks, et Eesti noorsootöötajate huvid saaksid veelgi paremini kaitstud ning professionaalne areng toetatud, on ENKil vaja tugevat juhatust! Kui tunned, et just sinul on, mida ENKile ja Eesti noorsootööle anda, kandideeri ENKi juhatusse! 

Juhatusse kandideerimine on lõppenud. Kokku kandideeris juhatusse 7 inimest. KANDIDAATIDE TUTVUSTUSED
Uued juhatuse liikmed valitakse 17. mail toimuval ENK üldkogul.

 

Mida juhatus teeb?

Ühtpidi on MTÜ Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse ülesandeks tagada, et MTÜ toimib nii nagu peab ning panustada MTÜ üldisesse arengusse ja liikmetele mõeldud tegevustesse.
Teisalt on noorsootöötajaid koondava katuseorganisatsioonina ENKi ülesandeks igakülgne noorsootöövaldkonna arendamine ja noorsootöötajate huvide eest seismine (huvikaitse). See tähendab, et juhatust kaasatakse erinevatesse riigi ja Euroopa tasandil töötavatesse aruteludesse, fookusgruppidesse jne. Teemad juhatuse laual on laiad, nt noorsootöö kvaliteet ja mõju,  KOV tasandi koostöö, noorsootöö õpivõimaluste arendamine, koostöö, uute projektide algatamine, programmide ja teenuste väljatöötamine ning käivitamine jpm.

Millised on juhatuse liikmete ülesanded?

Lisaks eelnevalt nimetatud üldistele esindus- ja arendusülesannetele, on igal juhatuse liikmel konkreetsem teemafookus, et koormust ja vastutust ühtlasemalt katta. Hetkel on meie meeskonnas eriti puudus just järgmistele teemadele fokusseerimisest:

  • Noorsootöötaja professionaalsuse toetamine
    Siia alla kuulub noorsootöötaja kutse teemadega tegelemine (kutsekomisjonis osalemine, kutse väärtustamise suunajuhi töö toetamine), aga ka coaching, mentorlus,  koolitused, õppematerjalid, muu koostöö professionaalsuse toetamisel jne.
  • Liikmete kaasamine
    ENKi töörühmade toetamine, eri noorsootöö vormide esindatus ENKis ja Eesti noorsootöös laiemalt (nt noorsootöö koolis, mobiilne noorsootöö, malevad, laagrid jne).
  • Rahvusvaheline ja üleriigiline koostöö
    Süstemaatilise ja järjepideva koostöö arendamine praeguste partneritega ning uute partnerite leidmine ning koostöövormide arendamine.

Aga kui leiad, et mõni tähtis valdkond on katmata ning oled just selleks õige inimene, lisa see oma kandideerimisvormi! 

Loomulikult peab juhatus olema pidevas kontaktis tegevmeeskonnaga ning koguma sisendit liikmetelt. Juhatuse töös peab arvestama esinduskohustuse ning iganädalaste koosolekutega. Hinnanguliselt võiks juhatuse liikme vabatahtliku töö koormuseks arvestada 30 tundi kuus.

Kõigil juhatuse liikmetel on võimalus osaleda rahvusvahelises noorsootöös ja algatada rahvusvahelisi projekte.

Mida on juhatusse kandideerimiseks vaja?

Juhatusse kandideerimiseks täida vorm ning lisa vormile digiallkirjastatud avaldus ja lihtsustatud CV

Juhatuse liikmelt eeldame ka noorsootöötaja kutse olemasolu või selle taotlemist aasta jooksul.

Sinu esitatud ankeedi ja avaldusega saavad tutvuda kõik ENKi liikmed vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist. Kõiki juhatusse kandideerijaid tutvustame kandideerimise järjekorras kõigile meie liikmetele ENKi kanalites. 

KANDIDEERIMISE VORM

Juhatusse kandideerimine lõppeb 28.04.2024.

2023. aasta üldkoosolekul saadud mandaadiga jätkavad veel järgmised kaks aastat Kadi Bruus ja Kristina Masen. Uute juhatuse liikmete valimine toimub, sest eelnevast koosseisust astusid 2023. aasta oktoobris tagasi Liisa Lints ja selle aasta aprillis Birgit Kelement.
Suur aitäh, Birgit, tehtud tehtud töö eest ning edu uutel väljakutsetel!


Rohkem infot:
Heili Griffith
Eesti Noorsootöötajate Kogu
Heili@enk.ee
Tel: 5827 5130