Täna, 8. juunil 2020 toimus Eesti Noorsootöötajate Kogu üldkoosolek, mis sel aastal viidi läbi virtuaalselt Zoomi vahendusel.


Üldkoosolekul kinnitati 2019. aasta majandusaasta aruanne ja 2020. aasta tegevuskava ning eelarve. Samuti valiti järgmiseks kolmeks aastaks uus juhatus.

Ka järgmisel kolmel aastal jätkavad juhatuses tööd Ilona-Evelyn Rannala, Kadi Bruus ning Nele Merisoo. Uute liikmetena valiti juhatusse lisaks Liisa Lints, Maris Uusküla ja Anneli Meisterson.

Aitäh kõigile, kes koosolekul osalesid! Soovime uuele juhatusele palju lennukaid ideid ja jaksu järgmiseks kolmeks aastaks!