Eesti Noorsootöötajate Kogu

Eesti Noorsootöötajate Ühendus ja Eesti Huvijuhtide Liit panid 21. mail Pärnus ametlikult n-ö leivad ühte kappi. Tunnistajateks olid kutsutud nii liikmed, partnerid kui ka toetajad. Meeleolukal ühinemispäeval peeti kõnesid, kuulati ja vaadati noorte esinemisi, omandati uusi teadmisi ja peeti arutlusi tuleviku üle.

Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) sündis pikkade läbirääkimiste ja mitmete ühiste mõttetalgute käigus. ENKi aluseks on teadmine, et nii huvijuhid koolis kui ka noorsootöötajad muudes organisatsioonides töötavad ühiste eesmärkide nimel ja ühistele väärtustele toetudes ning ühine organisatsioon on professionaalse kasvamise heaks platvormiks.

Kogu tegevuste kohta saab teavet hetkel veel vanalt kodulehelt www.eny.org.ee. Kõik noorsootöötajad ja huvijuhid on oodatud liituma käimasolevate projektidega või pakkuma erialakogukonnale välja omapoolseid ideid ja ettevõtmisi.