Sel sügisel sai alguse ENKi läbiviidav noorsootöö kvaliteedihindamise projekt, kus nüüdseks on toimunud ka juba kaks koolitust. Projekt kestab kuni 2023. aasta augustini.


14. septembril viis ENK läbi enesehindajate koolituse. Esimesel koolitusel osales 13 kohaliku omavalitsuse esindajat, kes nüüdseks on alustanud enesehindamise tabelite täitmisega. Enesehindamised peaksid valmis olema jaanuaris-veebruaris 2023. Järgmine enesehindajate koolitus toimub märtsis 2023.

3. novembril toimus välishindajate koolitus, kus osales 22 välishindamisest huvitatatud eksperti. Oluliselt on suurenenud ka noorsootöötajate arv, kes on valmis välishindamistel osalema. Järgmine välishindajate koolitus toimub 2023. aasta kevadel.

Sügisel on noorsootöö hindamist läbi viinud Haapsalu linn ja Jõgeva vald, peatselt lähevad välishindajad Tapa valda.

Noorsootöö kvaliteedi hindamise läbiviimise toetamiseks pakub Eesti Noorsootöötajate Kogu omavalitsustele lisaks koolitustele ka konsultatsioone.


Kvaliteedihindamisest lähemalt

Noorsootöö kvaliteedi hindamisinstrumendiks on noorsootöö kvaliteedi hindamismudel.

Kvaliteedi hindamine seab ühise standardi kvaliteetsele noorsootööle ning annab muu hulgas hea ülevaate omavalitsuses tehtavast noorsootööst, on tagasisideks noorsootöö tegijatele, teabeallikaks riigile, abiks noorsootöö arenguplaanide elluviimisel ja võimaluseks noorsootöötajaid tunnustada.

Kvaliteedihindamine toimub enese- ja välishindamise käigus. Enesehindamise puhul hindavad noorsootöö kvaliteeti omavalitsuse noorsootöö osapooled ise.

Loe projektist edasi siit


Projektiga seotud tegevusi rahastatakse Haridus- ja Noorteameti elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.