Suvekool keskendub peamiselt digimaailma väljakutsetele ja võimalustele. Teemadest lähemalt uurime seda, kuidas digimaailm mõjutab noorte meediatarbimist, sh millised on pornograafia ohud ja mõjud noortele. Samuti teeme tutvust tehisintellekti ChatGPT’ga ning vaatame, kuidas seda noorsootöös enda kasuks tööle panna.

Osalemine on sel aastal tasuta.

Tutvu kavaga ja registreeru suvekooli


Kontakt:
Kristina Masen
Eesti Noorsootöötajate Kogu
projektijuht / juhatuse liige
masen.kristina@gmail.com
5780 3761


Eesti Noorsootöötajate Kogu suvekool “Mida pornot!?” toimub projekti “Noortevaldkonna digihüpe” raames. Projekti rahastab Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programm „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“.