Tegu on projektiga, millega soovitakse tõsta noorte teadlikkust kliimamuutustest ning selle tekkepõhjustest, samuti proovitakse ühiselt leida lahendusi, mis aitaksid meie ökoloogilist jalajälge vähendada.

Projekti juhtpartneriks on Bonn’i Ülikool ning tegemist on kolmeaastase koostööprojektiga, kus osalevad Saksamaa, Hispaania, Poola, Iirimaa, Itaalia ja Eesti. Eestit esindab projektis Eesti Noorsootöötajate Kogu.

Eri vaatenurkade ja laialdasema kogemuse tagamiseks on projekti kaasatud mitmeid noorsootöö organisatsioone (noortekeskused, koolid, noorsooteenistused jt).

Projekti vältel on kavas kliimamuutuste teemalised arutelud, seminarid, koosolekud ja praktilised tegevused, mis suunatud otse noortele. Näiteks mõõdetakse ja analüüsitakse ühiselt koos noortega CO2-sisaldust õhus ning seda erinevates Euroopa piirkondades. Tegevused on üles ehitatud selliselt, et pakkuda noortele praktilisi ülesandeid ning teaduspõhist lähenemist teemale.

Projektis toimub neli kokkusaamist (Hispaanias, Eestis, Poolas, Itaalias), kuhu on võimalik igast riigist kaasata viis projektist huvitatud ja tegevustesse panustavat noort.

Tutvu täpsemalt projektiga


Erasmus+