Tutvustasime Iiri, Soome ja Islandi kolleegidele Eesti noorsootööd, külastasime Haridus- ja noorteameti noorteosakonda ja Eesti Noorteühenduste Liitu, lisaks käisime külas Viimsi noortekeskusel ning Viimsi Artiumil. Peale selle osaleti ühiselt kahepäevasel rahvusvahelisel seminaril, kus käsitleti traumakogemusega noore toetamise teemasid. 

Kuna ENKi liikmed käisid mullu sügisel Saksamaal, et tutvuda sealse kohaliku noorsootöö valdkonnaga, siis saksa noorsootöötajad olid sedakorda vastukülastusel Eestis, et saada rohkem teada ka meie tegemistest ning noorsootööst.

Tutvustasime oma saksa kolleegidele lähemalt Eesti huviharidust ning külastasime JJStreeti tantsukooli ja Tallinna huvikeskust “Kullo”. Lisaks käisime külas Eesti Noorteühenduste Liidul, Haridus- ja noorteameti noorteosakonnal ning tegime muu hulgas lähemat tutvust Tallinna noorsootööga Tallinna haridusametis. 

Palusime kahel Eestis külas olnud noorsootöötajal jagada oma värskeid muljeid siinsest õppekäigust.


Oma mõtteid jagasid:

Susan Menton, terapeut ja noorsootöötajate lektor Maynooth ülikoolis, Iirimaa
Markus Krajc, rahvusvahelise noorsootöö konsultant, Baltic Youth Office, Saksamaa


Mida teadsite Eesti noorsootööst enne siiatulekut?

Susan Menton

Olen Eesti noorsootööga tuttav juba tegelikult üle 12 aasta, kui tollal esmakordselt ühel seminaril osalesin. Olen üllatunud, kui palju on valdkond selle ajaga arenenud ning kuidas Eesti on teiste riikide kogemustest nii palju õppinud ja selle teadmise põhjal oma strateegia kujundanud.

Markus Krajc

Eesti noorsootööst teadsin veidi juba Saksamaa esimesest vahetusest alates. Olen lisaks saanud infot juurde erinevatelt töövisiitide ja kõnelustest rahvusvaheliste kolleegidega.


Mis oli teie jaoks siinse õppekäigu juures kõige huvitavam?

Susan Menton

Mulle avaldas muljet see, et noorsootöö valdkond kuulub haridus- ja teadusministeeriumi vastutusalasse. Leian, et strateegilisest vaatenurgast ongi ju igati mõistlik vaadelda noort terviklikult ning arendada teenuseid, mis arvestavad kõigi nende vajadustega, sealhulgas hariduslike, sotsiaalsete ja emotsionaalsete, vaimsete ja füüsiliste vajadustega.

Markus Krajc

Kõige huvitavamad olid minu jaoks külaskäigud Eesti Noorteühenduste Liitu ning Eesti Noorsootöötajate Kogusse, kuna need organisatsioonid olid meie enda organisatsiooni ja tööga kõige rohkem seotud, nii oli ka äratundmist rohkem. Väga huvitavad olid ka arutelud vene vähemuste olukorrast Eestis.


Mida sellest õppekäigust õppisite?

Susan Menton

Mulle meeldis huvikoolide idee. Olen juba mõne osalejaga ühendust võtmist, et uurida lähemalt Iirimaa, Islandi ja Soome huvikoolide kontseptsiooni. Meil ei ole samasuguseid ressursse kui Eestil, kuid konkreetse huvikoolide programmi idee on midagi sellist, mida me arvame, et võiksime luua väiksemas mahus ning kitsama fookusega ka endale.

Markus Krajc

Omaenda töö kajastamine on väga väärtuslik!


Miks soovitaksite noorsootöötajatel õppekäikudele minna?

Susan Menton

Õppekäigud pakuvad ju õppimist. See aitab noorsootöötajatel luua ideid, mida kolleegidega jagada ja see võimaldab teistes riikides toimivaid lahendusi ka oma kohalikul tasandil järele proovida ning katsetada.

See on suurepärane võimalus suhelda kolleegidega teistest riikidest ning planeerida ühiselt ka näiteks noortevahetusi.

Markus Krajc

See on hea võimalus avardada oma silmaringi ja saada enda töös uut energiat juurde. Lisaks aitab see hästi reflekteerida oma igapäevatöid ja -tegemisi.