Täna, 14. juunil 2022 Tartus toimunud Eesti Noorsootöötajate Kogu üldkoosolekul võeti vastu esimene riigikogu valimiste platvorm, mis ootab meie parlamendi kandidaatidelt suuremat tähelepanu noorte paremaks kaasamiseks ning noorsootöö ja noorsootöötajate olukorra parandamiseks. Samuti otsustati üldkoosolekul alustada noorsootöötajate palgaläbirääkimisi riiklikul ja kohalikul tasandil.


Valimiste platvorm sisaldab muu hulgas näiteks noorte valimisea langetamist riigikogu ja Euroopa parlamendi valimistel, samuti noortepoliitika tugevamat koordineerimist, noorsootöö suuremat rahastamist ning kättestaadavust. Lisaks oodatakse ka noorsootöötajate ebaõiglase palgataseme probleemi lahendamist.

Noorsootöötajate palgaprobleemi teemal alustab Eesti Noorsootöötajate Kogu ka esimesi samme vastavate läbirääkimiste käivitamiseks omavalitsustega. Samuti toetab ENK omavalitsuste taotlust suurendada nende tulusid laekuva tulumaksu osa suurendamise arvelt, mida võikski kasutada kohalike spetsialistide, nagu noorsootöötajate, sotsiaaltöötajate, kultuuritöötajate palgaprobleemi lahendamiseks.  

Statistikaameti andmetel on noorsootöötajate mediaanpalk selle aasta I kvartalis 1175 eurot (ehk 50% saavad sellest vähem). See palk on täisaja arvestusega, paljud noorsootöötajad töötavad kõigest osakoormusega. Võrdluseks – sarnaste kohustustega õpetaja mediaanpalk on 36% ehk 423 euro võrra suurem.

Kui noortevaldkonnas kõige kõrgemalt tasustatuks peetud muusika huvikoolide õpetajate palk kasvas viimase viie aastaga 800 eurolt mediaanpalgani 1227 eurot, siis noortekeskuste ja teiste huviõpetajate palk on jäänud senini (EANK uuringu ja STAT andmetel) 752–974 euro piiresse. Arvestades, et enamus töötajatest on kõrgharidusega, jääb see ebaõiglaselt alla nii kultuuri- kui ka haridusvaldkonnas kokkulepitud miinimumile – s.o vähemalt 45% alla õpetaja ja 44% kultuuritöötaja palgamiinimumi.

 Arvestades noorsootöötajate töö keerukust ning keskkonda (sh töötamine õhtuti, nädalavahetustel, koolivaheaegadel, riskirühmadega, eemal noorte püsivast elukohast, tänaval jne) on Eesti Noorsootöötajate Kogu nelja-aastane ambitsioon jõuda noorsootöötaja keskmise palgaga 150%-ni Eesti keskmisest palgast.