Eesti Noorsootöötajate Kogu aumärkide laureaadid 2024 - fotograaf Raigo Pajula

ENKi 25. sünnipäev on asjakohane aeg vaadata tagasi vanale ja luua uusi traditsioone. Seega, sel aastal andis esimest korda Eesti Noorsootöötajate Kogu välja aumärgid asutajaliikmetele ja tänase ENKi “näo” loojatele. Aumärkide andmine saab olema traditsioon ka tulevikus.

Selliste auhindade jagamine on pisut nurjatu ülesanne, sest tegelikult tahaks tänada ja esile tuua palju rohkemaid inimesi, eriti kui seda varem kunagi tehtud ei ole. 25 aasta jooksul on meil olnud mitmeid juhatuse esimehi ja juhatuse liikmeid, aktiviste ja panustajaid, täname neid kõiki südamest! 

ENKi juhatus otsustas juubelile kohaselt tänada esimeste aumärkidega neid asutajaliikmeid, kelleta tänast ENKi ei oleks.

Esimeseks neist on inimesed, kelle eestvedamisel 1999. aasta mais Eesti Noorsootöötajate Ühendus asutati. 

Toomas Ponkin
Jüri Rute
Aile Parmsoo
Heido Sinivee
Anne-Ly Suvi
Maie Puusepp
Anne Kivimäe
Gunnar Leets
Martin Kikas
Maie Puusepp*
Piret Sapp

*(Jah, see pole viga, vaid tõesti on kaks sama nimega asutajat)

Aasta hiljem, aastal 2000, loodi Eesti Huvijuhtide Liit järgnevate inimeste eestvedamisel:

Mart Saar
Helle Vent
Reet Valgmaa

Selleaastane kolmas kategooria on tunnustamaks inimesi, kelle töö on kujundanud moodsa ENKi näo, hinge ja olemuse!

Ilona-Evelyn Rannala
Pikaajalise panuse eest ENK juhatuse esimehe ja juhatuse liikmena! Ilona juhtimisel alustati ENKis paljude oluliste muudatustega, näiteks toimus ühinemine noorsootöötajate ja huvijuhtide katusorganisatsioonidega, algatati Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilise partnerlus, loodi täiskohaga tegevjuhi ametikoht, võeti kasutusele kontoriruumid, alguse said läbimõeldud tegevused noorsootöötajate koolitamiseks ja professionaalsuse arendamiseks, toimus tihe koostöö ülikoolidega, loodi hulgaliselt pikaajalisi rahvusvahelisi projekte… Kahtlemata võiks seda nimekirja veel pikalt jätkata!

Margit Sellik
Pikaajalise panuse eest ENKi kommunikatsiooni ja kuvandi loomisel ning arendamisel! Ilma temata poleks välja läinud lugematud infokirjad, pöördumised, sotsiaalmeedia postitused ning kahtlemata oleksid avaldatud artiklid sisaldanud rohkes määras kirjavigu, kui just Margit oma kullipilguga neid kontrollinud poleks. 

Heili Griffith
Pikaajalise panuse eest ENK esimese täiskohaga tegevjuhina! Heili on teinud viis aastat südamega tööd meeskonna juhtimisel, liikmete kaasamisel, projektide algatamisel ja juhtimisel, koostöö edendamisel teiste organisatsioonidega ja välispartneritega. Heili on justkui väga võimas juhtimiskeskus, mis kõik tillukesed killukesed ühtse süsteemina toimima paneb. 

Laureaadid said endale kuldse ENKi teenemärgi, mille loojaks on Roman Tavast, ning kunstnik Maris Siimeri akvarellteose.
Kõikidele auhinnasaajatele, kes põhjusel või teisel kohale tulla ei saanud, saadetakse auhinnad postiga. 

See nimekiri pole lõplik lakmuspaber inimeste väärtusest või panusest, vaid selleaastaane valik juubeliaasta vaimus. Veelkord, soovime tänada kõiki, kes moel või teisel ENKi panustanud on!
Uuel aastal on järgmiste inimeste kord! 


Tunnustused anti üle Eesti Noorsootöötajate Kogu 25. sünnipäeva tähistamisel Proto Avastuskeskuses Tallinnas, 17. mail. 
Fotol kohal viibinud auhinnasaajad.
Fotograaf: Raigo Pajula