28. aprillil arutati Eesti Noorsootöötajate Kogu järjekordsel e-seminaril motivatsiooni teemadel. Kohtumisel osalesid külalised Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonnast Kiira Gornischeff, Mari-Liis Mänd ja Margarita Ingel, kes tutvustasid noorsoootöötajatele psühhosotsiaalse kriisiabi koolitusvõimalusi. Koolitustega soovitakse anda praktilisi baasteadmisi noorte nõustamisest noore inimese ärevushäire või depressiooni korral.


Kiira Gornischeff Sotsiaalkindlustusametist (SKA) selgitas, et SKA ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonnal on valmisolek pakkuda noorsootöötajatele WHO poolt väljatöötatud psühhosotsiaalse kriisiabi koolitust, mille sisuks on praktiliste näpunäidete jagamine selle kohta, kuidas ärevuses noort rahustada ja toetada. Lisaks saab koolituselt ülevaate, mida tohib ja mida ei tohi teha ning kuidas käituda ja kuhu helistada, kui noorel on suitsiidimõtted.

Noorsootöötajate sõnul on sellise koolituse järele vajadus suur, kuna sageli võtab noore edasisuunamine liiga kaua aega, mistõttu on kiire tegutsemine tähtis. Seetõttu vajavad noorsootöötajad oskuseid ja teadmisi selle kohta, kuidas noort keerulises olukorras toetada. Lisaks on oluline, et noorsootöötajad oskaksid märgata ja tähele panna erinevaid ohumärke, näiteks ennast kahjustava käitumise puhul.

Kiira tutvustas lisaks ka Sotsiaalkindlustusameti taastava õiguse rakendamist konfliktisituatsioonis, mille järel otsustati, et järgmisele kohtumisel keskendutaksegi täpsemalt taastava õiguse teemadele.

Kohtumise teises pooles andis MTÜ-st Peaasjad projektijuht ja vaimse tervise koolitaja Minna Sild ülevaate motivatsioonist ja enesehoiust kriisiolukorras ning jagas nippe selleks, et oma vaimset ja füüsilist tervist hoida.