Ilona on Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) juhatuse esimees. Igapäevaselt töötab ta ka Tallinna Ülikoolis haridusteaduste instituudis lektorina, lisaks on IIona ülikoolis instituudi elukestva ja mitteformaalõppe akadeemilise suuna juht ja noorsootöö korralduse magistriõppekava kuraator.

ENKi juhatuse esimehe ametit on Ilona pidanud teist hooaega, kuid aktiivselt on ta panustanud organisatsiooni tegevustesse märksa kauem, juba üle kümne aasta.

“Juhatuses olemine on nõudnud palju aega ja pühendumist, mida erinevatel perioodidel olen suurema või väiksema rõõmuga ka leidnud ja andnud,” räägib Ilona oma tööst juhatuse esimehena ning lisab, et ühe organisatsiooni areng ja kasvamine ei tule iseenesest, vaid eeldab aktiivseid inimesi, häid ideid ja algatusi, aega, partnerlust, koostööd ning ressursse.

Kõige sellega on IIona jõudumööda ka tegelenud. “Olen juba sellest ajast alates, mil töötasin samaaegselt nii osakoormusega Tallinna linnavalitsuses spordi- ja noorsooametis kui ka ülikoolis, aru saanud, et kõige targem on huvitavad teemad ja tööd omavahel liita – sageli see, mis toimub praktikas, väärib näiteks uurimist teadustöös ülikoolis ja seejärel tuleb tagasi koolitusena noorsootöötajatele Eesti Noorsootöötajate Kogus,” räägib Ilona.

Kõige rohkem on Ilonat inspireerinud arendustegevus ja seoste loomise võimalused eri valdkondade ja praktikate vahel. “Näiteks üks praegune projekt Eesti Noorsootöötajate Kogus, kus me uurime noorsootöö eetika kasutamist rahvusvahelises praktikas. Projekti tulemused aitavad kaasa kutse-eetika mõtestamisele noorsootöös ja pakuvad konkreetseid lahendusi eetilistele küsimustele. Olen juba ette kindel, et saan projekti tulemusi kasutada ka oma ülikooli töös – ja see ongi põnev, see et erialakogukonda kuulumine ja siin aktiivselt tegutsemine tasub mitmekordselt ära minu igapäevases töös.”

Eredaid momente, töövõite või meeldejäävaid saavutusi on Ilonal Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuses olemise ajal olnud mitmeid, kuid Ilona sõnul väärib paar neist eraldi esile toomist.

“Kindlasti kaalub kõik need momendid üle 2018. aasta lõpus haridus- ja teadusministeeriumi strateegiliseks partneriks saamine, mis on taganud organisatsioonile kindla sihipärase koostöö riigiga noorsootöö arendamisel ja noorsootöötajate eest kõnelemisel, ja mis seal salata – see tagab ka teatava jätkusuutlikkuse organisatsioonile. Teine, mis lähiajast meenub, on noortevaldkonna katusorganisatsioonide pöördumise algatamine seoses rünnakutega Tartu noorsootöötajatele LGBTQ-teemade käsitlemisel noorsootöös – see oli võimestav kogemus, kuidas see pöördumine kiirelt valmis, levis ja kanda kinnitas. Igati põhjust uhke olla meie noorsootöötajate ja noorte üle, kes „jala maha lõid“ koos meiega ja ütlesid, et siit maalt läheb piir!”

Ilona sõnul on tema professionaalses arengus Eesti Noorsootöötajate Kogu andnud võimaluse õppida ja praktiseerida coaching’ut, mis jällegi tuleb ka põhitöös väga kasuks. “Eesti Noorsootöötajate Kogu on selles mõttes hea platvorm – kui sul on idee, tule ja paku välja, leiame ressursi ja teeme ära. Õpid ja saavutad ise ning oled ka teistele kasulik,” on Ilona entusiastlik.

Ilona kutsub Eesti Noorsootöötajate Koguga liituma neid noortevaldkonnas tegutsevaid inimesi, kes tahavad laiemalt midagi Eesti noorsootöötajate ja noorsootöö jaoks ära teha. Juba praegustele tublidele Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmetele, kes end valdkonnas teostada tahaksid, soovitab Ilona kandideerida ENKi juhatusse.

“Nüüd, kui meil on taas juhatuse valimised, siis ärgitan kandideerima neid, kes tahavad valdkonda edasi viia ja kellel on tahtmist ja võimalust võtta vabatahtlikuks tööks meie juures igal kuul aega vähemalt 30 h, ja pigem rohkem kui vähem! Ootame oma juhatusse tublisid inimesi, kellel on olemas missioonitunne ja valmidus võtta vastutus noorsootöö arendamiseks ja noorsootöötajate professionaalsuse toetamiseks Eestis!”


Uude juhatusse on kandideerima oodatud kõik ENKi liikmed. Kui usud, et just sina võiksid kuuluda juhatusse, siis täida kandideerimiseks ankeet ja saada digiallkirjastatud avaldus meiliaadressile heili@enk.ee

ENKi liikmeks astumise kohta loe täpsemalt siit.