Käimas on ENKi juhatuse valimised ning sellega seoses tutvustame siinkohal kandideerimise järjekorras kõiki ENKi juhatuse kandidaate. Uus juhatus valitakse 15. mail ENKi üldkoosolekul.


Palun kirjelda lühidalt oma senist kogemust noorsootöös ning kuidas see toetaks sinu tööd Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liikmena

Noorsootöös olen tegutsenud üle üheksa aasta. Alustasin mitteformaalse meediahariduse koolitajana Põlvamaal. Olen töötanud maavalitsuse noorteinfo spetsialistina, viinud läbi erinevaid meediaringe ja -koolitusi nii noortele kui ka noorsootöötajatele, töötanud Põlva valla noorsootöö keskuse juhatajana, kus muuseas juhtisin ka malevat.

Pean oma südameasjaks noorsootöötajate ja noortevaldkonna väärtustamist, maine ning nähtavuse parandamist ja seda, et viimaks kehestataks noorsootöötajatele väärikas miinimumpalk.

Enne noorsootöösse tulekut töötasin vabakutselise ajakirjaniku ja copywriter’ina, ning seon sealt saadud teadmisi ning kogemusi pidevalt oma praeguses igapäevases töös.


Milline on olnud sinu senine panus Eesti Noorsootöötajate Kogus

Olen ENKis meedia töörühma juht, kirjutan arvamusartikleid, osalenud õpirännetes, aktiivselt üritustel, muu hulgas ka ise mitmeid suuremaid üritusi ja ka projekte eest vedanud. Hetkel juhin Eesti Noorsootöötajate Kogus digipädevuste arendamise projekti.


Miks soovid Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatusse kandideerida?

Tunnen, et praegusel ajahetkel on mul sisemine põlemine ja kirg võidelda noorsootöö väärtustamise eest ühiskonnas. Selle eesmärgi saavutamiseks ei saa jääda ootama, et keegi teine meid märkaks või meie eest vajalikke samme astuks, vaid peame looma ise neid strateegiad, kuidas targalt selleni jõuda.


Millistes juhatuse pädevusse kuuluvates valdkondades soovid kõige enam panustada?

Organisatsiooni üldjuhtimisse ja ka administratiivtöö valdkonda. Mind huvitab eelkõige noorsootöötaja kuvand noorsootöö valdkonnast väljaspool, kuid seda saab luua ainult sellega, kui Eesti Noorsootöötajate Kogu organisatsioonina on noortevaldkonnas hinnatud, usaldatud ning kaasab inimesi, kes tahavad ja suudavad muutustesse panustada.