Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liikme kandidaat Asso Viiding

ENKi juhatusse uute liikmete valimine toimub juba 17. mail 2024 üldkogul Tallinnas ning, et iga liige teadlikud valikud teha saaks, tutvustame kõiki kandidaate ükshaaval. Teie ees on kandidaat number 7: Asso Viiding! Asso tahab, et sarnaselt temale saaks ENKi toel areneda veel rohkem noorsootöötajaid!

 

Palun kirjelda lühidalt oma senist kogemust noorsootöös ning kuidas see toetab sinu tööd Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liikmena.

Laste ja noortega olen töötanud alates aastast 2011, kui pärast sotsiaaltöö õpingute raames tehtud praktikat asusin tööle Nõmme Vaba Aja Keskuse laste päevakeskusesse. Ametlikult noorsootöös alates aastast 2016, kui minust sai laste- ja noortetöö juht. See sisaldas nii otsest tööd noortega Valdeku Noortekeskuses kui ka noortekeskuse töö juhtimist ja korraldamist. Aastast 2023 töötan Nõmme Vaba Aja Keskuse direktorina, keskuse alla kuulub kaks noortekeskust ja üks noortetuba.

See aeg on mulle andnud kogemused, teadmised ja oskused töötamaks noortega ja noorsootöötajatega. Oskused, kuidas noortega luua usalduslikku suhet, märgata nende tugevusi ja vajadusi ning toetada neid iseenda ja maailma avastamisel.

Oskused, kuidas seada eesmärke, luua ühist väärtusruumi ja teadmist noorsootöötajates ja hoolitseda selle eest, et noortekeskus oleks arenev, noorsootöö väärtustest kantud ning tegutseks iga päev selle nimel, et olla noortele hea turvaline keskkond, kus ennast tundma õppida.

Eriti pärast 2018. aastal ENKiga liitumist tajun, kui oluline roll on noortevaldkonnal noore inimese kujunemisel ning kui vastutusrikas on noorsootöötaja töö.

 

Palun kirjelda, milline on olnud sinu senine panus Eesti Noorsootöötajate Kogus.

Olen olnud aktiivne liige alates 2018. aasta sügisest. Osalenud sealtmaalt kõikidel ENKi suve- ja talvekoolides ning mitmetel koolitustel. Olen üles astunud ENKi videotes ning andnud kirjalikult panust ka artiklite ja blogipostituste valmimisse. Juhtisin ühte noorsootööjuttude podcasti osa ning ülikooli praktikat ENKis tehes abistasin ka noorsootöötajatele suunatud vaimse tervise koolitusprogrammi korraldamisega.

Tööalaselt olen pidanud väga oluliseks, et noorsootöötajad väärtustaksid enesearengut ja professionaalsust ning kuuluksid ENKi liikmeskonda. Täna on mul hea meel, et Nõmme noortekeskuste noorsootöötajad on ENKi liikmed ja, et saan seda asutuse poolt toetada.

 

Miks soovid Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatusse kandideerida?

Tunnen, et olen täna valmis andma suuremat panust ENKi töösse. Mulle läheb väga korda, et Eesti noortevaldkonna töötajad näeksid ENKi kuulumises väärtust ning mõistaksid mil moel see nende professionaalsele arengule kaasa aitab. Tunnen, et saan sellesse panustada ning läbi isikliku kogemuse ENKi kasvule kaasa aidata. 

 

Milline juhatuse liikme valdkond oleks sinu esimene eelistus juhatuse liikme töös ja miks?

Liikmete kaasamine

Tean kui palju on ENKi liikmeks olemine mind noorsootöös arendanud ja pannud valdkonda väärtustama. Sama kogemust näen ka teiste noorsootöötajate pealt, kellega tööalaselt olen kokku puutunud. Soovin, et sellest saaks osa veel rohkem ja rohkem noortevaldkonna töötajaid ning tahan selle nimel anda oma panuse.

 

Milline juhatuse liikme valdkond oleks sinu teine eelistus juhatuse liikme töös ja miks?

Noorsootöötaja professionaalsuse toetamine

Esimene ja teine valik on minu meelest omavahel küllaltki palju seotud. Meile on oluline, et noortega töötaksid prodessionaalsed, ühiseid väärtusi kandvad, õpi- ja arenemishimulised noorsootöötajad. 

 

Noorsootöötaja kutse: Kutset veel pole, kuid olen valmis taotlema.


Kokku kandideeris juhatusse 7 inimest. KÕIKIDE KANDIDAATIDE TUTVUSTUSED

NB! Liikmete tutvustused ja üldkoosoleku materjalid on liikmete edastatud uudiskirjaga 2. mail 2024. Kui oled liige, aga uudiskirja pole sinuni jõudnud, kontrolli oma rämpsposti ning kui kirja pole ka seal, kirjuta kommunikatsioon@enk.ee