ENKi juhatuse liikme kandidaat Edgar Schlümmer

ENKi juhatusse uute liikmete valimine toimub juba 17. mail 2024 üldkogul Tallinnas ning, et iga liige teadlikud valikud teha saaks, tutvustame kõiki kandidaate ükshaaval. Teie ees on kandidaat number 6: Edgar Schlümmer! Edgari suurimaks eesmärgiks on koostöö arendamine Euroopa tasandil.

Palun kirjelda lühidalt oma senist kogemust noorsootöös ning kuidas see toetab sinu tööd Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liikmena.

Olen pikalt seotud noorsootöö arendamisega panustades kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil nii praktikuna, eksperdina kui poliitika kujundajana. Selle aja jooksul olen töötanud MTÜdes, KOV asutuses, Haridus- ja Teadusministeeriumis ning Eesti Noorsootöö Keskuses, juhtinud üleriigilisi eestkosteühinguid, õpetanud Tartu ja Tallinna Ülikoolides noorsootöö tudengeid, tegelenud noortevaldkonna projektidega.

Palun kirjelda, milline on olnud sinu senine panus Eesti Noorsootöötajate Kogus.

Kunagise juhatuse liikmena olin esimese KOV valimiste ja Riigikogu valimiste platvormide algataja, samuti tegelesin ENKist kutse andja kujundamisega, sh vastavad ettevalmistused, ressursid ja õiguste taotlemine ning hiljem tegevuse koordineerimine. Olen toetanud ENKi noorsootöötajate palgaläbirääkimiste teemal, sh üldkoosolekul kollektiivlepingu kokkuleppe saavutamine ja kohtumised omavalitsuste ning nende liiduga. Lisaks vedasin ENKi saamist tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja mitmekesistamaks ühingu sissetulekuid läbi annetamise võimaluse loomise ning vean eest ENKi algatatud Euroopa Noorsootöötajate Ühingu käivitamist. Varasemast aga olen pikalt seotud ENK-i arendamise ja toetamisega  alguses Eesti Noorsootöötajate Ühenduse liikmena, hiljem koostööpartnerina, rahastajana ning noortevaldkonna arengusse kaasajana. 

Miks soovid Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatusse kandideerida?

ENK on volitanud mind kandideerima Euroopa Noorsootöötajate Ühingu juhatusse, mille liikmeks ma ka sain. Näen aga, et on oluline ühingute tugevama seose ja koostöö tagamiseks siduda ühingud juhatuse tasandil vahetumalt.

Milline juhatuse liikme valdkond oleks sinu esimene eelistus juhatuse liikme töös ja miks?

Rahvusvaheline ja üleriigiline koostöö

Euroopa Noorsootöötajate Ühingu käivitamise toetamine ning ENKi positsiooni tugevdamine vastavas rahvusvahelises koostöös.

Milline juhatuse liikme valdkond oleks sinu teine eelistus juhatuse liikme töös ja miks?

Noorsootöötaja professionaalsuse toetamine

Läbi Euroopa Noorsootöötajate Ühingu käivitamise ning tugevdamise suurendada noorsootöötaja kutse tuntust ning tunnustust, samuti tugevdada noorsootöö dimensiooni strateegilistes ning rahastamisega seotud dokumentides.

Noorsootöötaja kutse: Noorsootöötaja, tase 7


Kokku kandideeris juhatusse 7 inimest. KÕIKIDE KANDIDAATIDE TUTVUSTUSED

NB! Liikmete tutvustused ja üldkoosoleku materjalid on liikmete edastatud uudiskirjaga 2. mail 2024. Kui oled liige, aga uudiskirja pole sinuni jõudnud, kontrolli oma rämpsposti ning kui kirja pole ka seal, kirjuta kommunikatsioon@enk.ee