Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse kandidaat Eilika Mätas

ENKi juhatusse uute liikmete valimine toimub juba 17. mail 2024 üldkogul Tallinnas ning, et iga liige teadlikke valikud teha saaks, tutvustame kõiki kandidaate ükshaaval. Teie ees on kandidaat number 1: Eilika Mätas! Eilika peamiseks fookuseks on noorsootöötaja professionaalsuse toetamine.

Palun kirjelda lühidalt oma senist kogemust noorsootöös ning kuidas see toetab sinu tööd Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liikmena.

Olen tegutsenud noorsootöös pea 20 aastat. Sel ajal töötanud nii noortekeskuses, ENTKs, Harnos kui ka Eesti Noorsootöötajate Kogus. Minu peamine tegevusala on olnud noorsootöötaja kutse väärtustamine ja kutse andmine. ENKi juhatuse liikmena oleks see minu peamine prioriteet. Samuti tegutsen ka noorsootöö õppejõuna ning olen ENKi esindaja õpetaja kutse-eetika komisjonis. Olen olnud ka noortekeskuse noorsootöö koordinaator. Olen lõpetanud noorsootöö korralduse magistri ning kirjutanud oma töö ka professionaalseks noorsootöötajaks kujunemisest. Samuti olin osa uue Noorsootöötaja kutsestandardi loomise meeskonnast. 

 

Palun kirjelda, milline on olnud sinu senine panus Eesti Noorsootöötajate Kogus.

Olen ENKis liige ning olnud ka töötaja rollis. Samuti olen ENKi mentor. Töötajana olen panustanud erinevate noorsootöö valdkonna arengutesse näiteks tagasisidestades ja ettepanekuid esitades. 

 

Miks soovid Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatusse kandideerida?

ENKi juhatusse soovin kandideerida, sest näen endal rolli koos meeskonna ja liikmetega noorsootöötajate professionaliseerumist eest vedada ning nii saan kaasa rääkida ka riiklikul tasandil toimuvate muutustega. Olen meeskonnaga juba tuttav ning seetõttu sisseelamine oleks sujuv ja kerge. Ühest küljest saaksin jätkata tööd, mida olen juba alustanud. Samuti oleks see minu jaoks võimalus panna proovile end uues rollis ning toetada ja arendada liikmeid nende professionaliseerumise teekonnal. 

 

Milline juhatuse liikme valdkond oleks sinu esimene eelistus juhatuse liikme töös ja miks?

Noorsootöötaja professionaalsuse toetamine

Olen tegelenud pea 5 aastat noorsootöötaja kutse väärtustamise suunal ning olnud kutse andja rollis samaaegselt. Järgmiste aastate jooksul on toimumas suured muutused selles valdkonnas ning saaksin oma teadmiste ja oskustega sellesse panustada. Samuti on minu sooviks kaasata liikmeid selle valdkonna arendamisse ENKis. Olen juba korraldanud näiteks tase 7 meistriklubi, kuid võimalusi on veelgi. Näen, et lähtuvalt kutsestandardiks võiks ka noorsootöötajatel olla välja töötatud kompetentsimudel ning seeläbi ka nt 360 kraadi tagasiside mudel. Seejuures tuleks arvesse võtta erinevaid teisi mudeleid, mida on loodud nii Eestis kui ka välismaal. Samuti on üks oluline tegevus kutse-eetika uuendamine, mille eestvedamist ENKis töötades olen juba alustanud. Selle suunal näen, et on jätkuvalt vaja koostööd teha õpetaja kutse-eetika komisjonis ning luua arutelu noorsootöötajate väärtuste ja eetilise käitumise osas. Oluline roll on ka noorsootööalase kõrghariduse ning teaduse propageerimine ning sellel suunal tegutsemisel. Usun, et üks oluline suund oleks ka ENKi liikmetele võimaluse pakkumine osaleda uurimisrühmade töös ning soodustada erinevate uuringute läbiviimist noorsootöös. 

 

Milline juhatuse liikme valdkond oleks sinu teine eelistus juhatuse liikme töös ja miks?

Olen valmis vajadusel ENKi juhatuses võtma ka mõne teise rolli, kui kutse, lähtuvalt mu teistest pädevustest. Kuulun ENKi liikmete kaasamise töörühma ning olen töötanud Eesti Üliõpilaskondade Liidu liikmete nõunikuna. Samuti olen kokku puutunud ka rahvusvahelise noorsootööga. Olen ise kirjutanud ja läbi viinud mitmeid projekte, osalenud strateegilises koostöös ning toetanud ka AYWA sündi. Hetkel olen ENKi kaudu seotud ühe rahvusvahelise projektiga mille eesmärgiks on toetada ka noorsootöötajate professionaliseerumist.  

 

Noorsootöötaja kutse: Noorsootöötaja, tase 7


Kokku kandideeris juhatusse 7 inimest. KÕIKIDE KANDIDAATIDE TUTVUSTUSED

NB! Liikmete tutvustused ja üldkoosoleku materjalid on liikmete edastatud uudiskirjaga 2. mail 2024. Kui oled liige, aga uudiskirja pole sinuni jõudnud, kontrolli oma rämpsposti ning kui kirja pole ka seal, kirjuta kommunikatsioon@enk.ee