Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse kandidaat Kauri Kaljuste

ENKi juhatusse uute liikmete valimine toimub juba 17. mail 2024 üldkogul Tallinnas ning, et iga liige teadlikud valikud teha saaks, tutvustame kõiki kandidaate ükshaaval. Teie ees on kandidaat number 4: Kauri Kaljuste! Kauri on kirglik mitteformaalõppe fänn ja pooldab tulihingeliselt, et noorsootöötajatel oleks erialane haridus. 

Palun kirjelda lühidalt oma senist kogemust noorsootöös ning kuidas see toetab sinu tööd Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liikmena.

Noortega olen ma töötanud aastast 2012, mil alustasin värskelt gümnaasiumi lõpetanud näitlemishuvilise noormehena näiteringide juhendamisega. Teadlikult noorsootöötajana noorsootööd olen ma teinud aastast 2016. Samal aastal astusin ma ka Tallinna Ülikooli noorsootöö erialale õppima, mis kahjuks jäi täiskohaga ja kirega töötamise kõrval poolikuks. Aastal 2021 tulin ma oma õpingutega Tallinnast üle Viljandi Kultuuriakadeemiasse kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekavale ning selle ringiga on mul kindel plaan ülikool ka ära lõpetada. (Eriti arvestades, et olen ise tulihingeline haridusega noorsootöötajate pooldaja.)

2016.-2019. aastal töötasin Võru Noortekeskuses, kus oma meeskonnaga tegelesime lisaks avatud noorsootööle ka tugevalt noorsootöö maine kujundamisega nii KOV-is ametnike seas, aga ka õpetajate ja lapsevanemate hulgas. 2019. aasta sügisel pakuti mulle aga võimalust suunduda Tartusse Lille noortekeskuse juhatajaks, mis on noortekeskus, kust ma ise kunagi noorteaktiivi juhina oma esimesed ampsud noorsootööst sain. See oli huvitav ja keeruline aasta, mis kahjuks lõppes läbipõlemisega (mis oli alanud juba Võrus töötades). Plaanisin võtta aja maha ning kui alguses mõtlesin mõnda aega perele keskenduda ja mitte tööle naasta, siis samal ajal otsiti minu kodulinnas riigigümnaasiumisse laboranti, mis pidi olema ajutine koht. Kandideerisin, sest mõtlesin, et ometi on see ju paus noorsootööst. Õnneks aga sai noorsootöö mind sealgi kätte ning pärast poole aastast laborandi tööd anti mulle ka õpilasesinduse mentori amet, mida ma pidasin kuni 2023. aasta suveni. Üks hetk aga sai see ajutine töökoht otsa, samal ajal aga otsis Viljandi valla noortekeskus omale uut noorsootöötajat. Kandideerisin ja seal töötan ma tänaseni, kus olen enda kanda võtnud lisaks algselt alustatud Tarvastu piirkonna noorsootöötaja tööle ka Kogukonna noorsootöötaja ja projektijuhi rollid.

Ma usun, et minu kogemus erinevates noorsootöö tahkudes on hea põhi juhatuse tööks. Samuti minu isiklik kogemus noorsootöö (ja läbi selle ka noorsootöötajate) väärtustamisega kogukonnas ning ametialases läbipõlemises aitavad ehk noorsootöötajate professionaalsuse toetamise suunas astuda edasiviivaid samme.

Palun kirjelda, milline on olnud sinu senine panus Eesti Noorsootöötajate Kogus.

Kahjuks on minu panus ENK-i olnud võrdlemisi väike, kuigi liige olen olnud aastast 2017. Suurim panus jääb aastasse 2020, kus sai infopäevadel tutvustatud erinevaid digilahendusi distantsilt noorsootöö tegemiseks ning juhendatud Discordi keskkonda “noortekeskuste” loomiseks.

Läbi ENK-i olen saanud aga võimaluse panustada noorsootöö välishindamisse.

 

Miks soovid Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatusse kandideerida?

Ma leian, et tänu minu mitmekülgsele kogemustepagasile on mul välja kujunenud ka teadmised ja oskused noortevaldkonda põhjalikumalt panustada. Ma tean, et saaks paremini ja ma suudan sidusvaldkondadele ja ametnikele noorsootöö sisu ja vajalikkuse kergelt selgeks teha. Olles kirglik mitteformaalõppe fänn, ma ainult ei arva, vaid tean, et just nende meetoditega ja noorsootöötajate toel saame me anda tänastele noortele võimalikult laia pädevuste vundamendi millega luua tuleviku Eestit, olgu see siis poliitiku, ettevõtja või töötajana. Samuti ma näen, et haridussüsteemi eesmärgipäraseks püsimajäämiseks on vaja toetada formaal- ja mitteformaalõppe lõimumist.

Ja kõige rohkem – ma tahan, et meil oleks ka tulevikus noorsootöötajaid, kes tahavad seda tööd teha samasuguse kirega nagu teen seda mina ja kõik need noorsootöötajad, keda ma oma elu jooksul olen kohanud. Ja olgem ausad, puhtalt missioonitundest ei jää silmad igavaseks särama. Ma olen seda omal nahal juba tundnud. 

Milline juhatuse liikme valdkond oleks sinu esimene eelistus juhatuse liikme töös ja miks?

Noorsootöötaja professionaalsuse toetamine

Mul on hea meel, et noorsootöötajate kutsete arv Eestis on hüppeliselt kasvanud, see tähendab, et selle nimel on tehtud head tööd. Nüüd tuleb jätkata, et julgustada veelgi rohkemaid noorsootöötajaid kutset taotlema ja samal ajal teha ka lobitööd KOV-ide ja riiklikul tasandil, et ka nemad toetaks oma noorsootöötajaid kutse taotlemisel, et noorsootöötajatel jätkuks motivatsiooni omale kutse teha.

Samuti võiks aidata mitteformaalõppe kvaliteedil ühtlustuda, toetades nõrgemaid läbi erinevate tööriistade välja töötamise mitteformaalõppe tegevuste planeerimiseks ja läbiviimiseks. Ühtlustatud tööriistad aitaksid kaasa ka tegevuste ja selle mõju mõõtmisele.

Milline juhatuse liikme valdkond oleks sinu teine eelistus juhatuse liikme töös ja miks?

Rahvusvaheline ja üleriigiline koostöö

Jätkata juba tehtud tööd ja parendada veelgi koostööd nii riigisiseselt, tehes koostööd kolleegide katusorganisatsioonidega (EANK), riigiasutustega (HARNO, HTM jms) kui ka kohalike omavalitsustega. Ning kindlasti jätkata ka rahvusvahelise koostöö suunda, eriti värskelt loodud Euroopa Noorsootöötajate Ühingus, eriti arvestades meie eripära pikaaegse kogemusega ning mida me võime neile anda.

 

Noorsootöötaja kutse: Noorsootöötaja, tase 6


Kokku kandideeris juhatusse 7 inimest. KÕIKIDE KANDIDAATIDE TUTVUSTUSED

NB! Liikmete tutvustused ja üldkoosoleku materjalid on liikmete edastatud uudiskirjaga 2. mail 2024. Kui oled liige, aga uudiskirja pole sinuni jõudnud, kontrolli oma rämpsposti ning kui kirja pole ka seal, kirjuta kommunikatsioon@enk.ee