ENKi juhatuse liikme kandidaat Roger Tibar

ENKi juhatusse uute liikmete valimine toimub juba 17. mail 2024 üldkogul Tallinnas ning, et iga liige teadlikud valikud teha saaks, tutvustame kõiki kandidaate ükshaaval. Teie ees on kandidaat number 5: Roger Tibar! Rogeri sooviks on läbi ENKi noorsootöö huvikaitsega tugevamalt tegeleda. 

Palun kirjelda lühidalt oma senist kogemust noorsootöös ning kuidas see toetab sinu tööd Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liikmena.

Olen noortevaldkonnas (sh noorsootöö maastikul) toimetanud nüüdseks 12 aastat ning selle ajaga läbi käinud nii kohaliku, maakondliku kui ka riikliku tasandi. Olen juhtinud nii noortevolikogu, maakondlikku noortekogu kui ka katusorganisatsiooni Eesti Noorteühenduste Liit. Täiendavalt võtsin vastu ka väljakutse arendada noorte osalus ja nutikat noorsootööd riiklikul tasandil Haridus- ja Noorteametis valdkonna- ja projektijuhina, vedades eest projekti “Noortevaldkonna digihüpe”. Lisaks on tänu kallitele kolleegidele mind nomineeritud ka aasta noorsootöötajaks (2019). 

Senine kogemus organisatsioonide juhtimisel, tiimide komplekteerimisel ja nende motiveerimisel, huvikaitse- ja esindustöös, projektijuhtimisel, sündmuskorraldusel, turundus- ja kommunikatsioonitegevustes ning oskus enda mõtted arusaadavalt otsustajate või partneriteni viia, on kindlasti tugevused, mis aitavad mind, panustamaks Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuses noorsootöö ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamisele ning koostöö soodustamisele, arendades selle abil kogu noortevaldkonda Eestis.

Palun kirjelda, milline on olnud sinu senine panus Eesti Noorsootöötajate Kogus.

ENKi siseselt saan öelda, et panus on olnud kindlasti leigem kui paljudel aktiivsetel liikmetel. Küll aga töö Eesti Noorteühenduste Liidus või Haridus- ja Noorteametis tähendas aktiivset ja sagedat suhtlust nii ENKi juhatuse liikmete kui ka tavaliikmetega. Näen, et projekt “Noortevaldkonna digihüpe”, oma kõikide takistuste ja ebaõnnestumistega, oli siiski hea nügimisvahend kogu valdkonna (sh ENKi) jaoks. 

Kuna senine panus on olnud partnerina mõtete vahetamisel ja võimalusel nende võimendamisel, siis näengi, et juhatuse liikmena oleks võimalus panustada ENKi kordades suurem. Küll aga olen seisukohal, et ENKi endasse panustamine on ainult kübeke, võrreldes sellega, mida ENK tervikuna suudaks huvikaitsetegevustega Eestis ära teha 🙂 

Miks soovid Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatusse kandideerida?

Sest mu sisepõlemismootor on juba viimased paar aastat tundnud puudust ühest korralikust ja eesmärgistatud huvikaitse- ja esindustööst noortevaldkonnas. Kuna ENK on valdkonna arvamusliider ja ühiskondlikult tunnustatud noortevaldkonna organisatsioon ja koostööpartner, siis näen, et suudan oma oskuste ja teadmistega aidata kaasa valdkonna sõlmküsimuste lahendamisele, esindades ENKi.

Pea 3 aastat riigiametis töötades oli õpetav, silmiavav, kuid pidevalt leidsin end mõtetes, et kolmas sektor tundub ikkagi olevat minu kodune keskkond, kus on võimalik ka rohkem ära teha. Nüüd, mil avanes võimalus ENKi juhatusse kandideerida, siis pika mõtteprotsessi järel näen, et ma olen viimased kuud jõudnud piisavalt puhata, taastuda, hinnata ja analüüsida valdkonnas toimuvat ja näen, et minu senistest kogemustest oleks juhatuse liikmena kasu, et üks valdkonna esindusorganisatsioon veel kõrgemale lennule viia ning seista noorsootöötajate väärtustamise, noorsootöötaja professionaalsuse tagamise, läbimõeldud ja laiapõhjalise organisatsioonisisese kaasamise ning mõistagi võimalusel ka mu hingeteema – noorte kaasamise eest riiklikul tasandil. 

Ma võtaksin kogu enda  motivatsiooni kokku sõnaga huvikaitse – see on valdkond, millega olen kokku puutunud alates valimisea langetamisest, Eesti 2035 ning noortevaldkonna arengukava 2035 loomisprotsessis aktiivselt osalemisest kuni noorsootöötaja professiooni väärtustamise olulisuse välja toomiseni kõikvõimalike otsustusprotsesside laudade taga. Üksi aga ei tee midagi. Ikka üheskoos. Nii on (muutuste)löögi jõud suurem. 

Milline juhatuse liikme valdkond oleks sinu esimene eelistus juhatuse liikme töös ja miks?

Liikmete kaasamine

Oma seniste kogemuste läbi pean enda üheks tugevamaks oskuseks just kaasamist. Nii teoreetilisel kui praktilisel tasandil. Olgu see siis liikmete kaasamine või partnerite / otsustajate kaasamine – igal juhul on selleks vaja arvestada täiendav ajaressurss ning mitte kiirustada, saavutamaks võimalikult hea tulemus, mis arvestaks erinevate arvamuste ja hoiakutega ning annaks ka tagasisidet (protsess peab olema läbipaistev), miks teatud otsused just sellisel kujul on vastu võetud. Eri noorsootöö vormide esindatus Eesti noorsootöös laiemalt on ka hea esindusfunktsioon, mida läbi sotsiaalmeedia või füüsilise kohalolu on võimalik järjepidevalt implementeerida oma igapäevategevustesse, olles justkui valdkonna mõjuisik, omades samal ajal juhatuse liikme mandaati, seismaks noorsootöö ja noortevaldkonna arengu eest Eestis. Usun, et koos teiste tulevaste (ja olemasolevate) juhatuse liikmetega, kuulates ära ka liikmete senise kogemuse ja mõtted, on võimalik hoolitseda selle eest, et iga ENKi liige tunneks end osana perest, mis ühise missiooni ja visiooni taha koondudes, samm-sammult, Eesti noorsootööd võimestab. 

Milline juhatuse liikme valdkond oleks sinu teine eelistus juhatuse liikme töös ja miks?

Noorsootöötaja professionaalsuse toetamine

Sarnased lahendused nagu projekti “Noortevaldkonna digihüpe” raames loodud “Digipank” on minu hinnangul suureks abiks organisatsiooni kohalolu suurendamisele erinevates Eesti nurkades, samal ajal võimestades ENKi liikmeid, kel on teadmised, mida teistele edasi anda, läbi mille on võimalik väikeste sammudega võrdsustada erinevate Eesti piirkondade noorsootöö teenuse pakkumise taset. Kindlasti on õppematerjaldi, koolitused, professionaalsuse toetamine ja mentorlus need märksõnad, mis enim mulle äratundmist pakuvad ning tekitavad emotsiooni, milles end ära tunnen. Kuna aga see valik on teisene, võrreldes liikmete kaasamise valdkonnaga, siis kindlasti on ka noorsootöötaja professionaalsuse toetamise valdkonnas minu jaoks teemasid, millega ma end niivõrd kodusena ei tunneks (näiteks kutsekomisjon). Õnneks on inimene võimeline kõike õppima ning lõppkokkuvõttes ei ole ühtegi teemat, millega ei oleks valmisolekut juhatuse liikmena tegeleda. See on minu hinnangul ka ühe esindusorganisatsiooni võlu. Sul on oma spetsiifika, kuid muudatuste juhtimine algab ideest (mis muutust me tahame luua) ning selle taha piisava hulga teotahtelisi inimesi saades, toimub areng koostöö tulemusel. 

 

Noorsootöötaja kutse: Kutset veel pole, kuid olen valmis taotlema.


Kokku kandideeris juhatusse 7 inimest. KÕIKIDE KANDIDAATIDE TUTVUSTUSED

NB! Liikmete tutvustused ja üldkoosoleku materjalid on liikmete edastatud uudiskirjaga 2. mail 2024. Kui oled liige, aga uudiskirja pole sinuni jõudnud, kontrolli oma rämpsposti ning kui kirja pole ka seal, kirjuta kommunikatsioon@enk.ee