Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse kandidaat Urve Sarapik

ENKi juhatusse uute liikmete valimine toimub juba 17. mail 2024 üldkogul Tallinnas ning, et iga liige teadlikke valikud teha saaks, tutvustame kõiki kandidaate ükshaaval. Teie ees on kandidaat number 2: Urve Sarapik! Urve peab oluliseks noorsootöö üleriigilist kvaliteeti ja arengut.

Palun kirjelda lühidalt oma senist kogemust noorsootöös ning kuidas see toetab sinu tööd Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liikmena.

Olen kohalikus omavalitsuses töötanud juba 20 aastat. Noorsootöö ametnikuna olen töötanud sellest 16 aastat. ENKi liikmeks olemine on andnud mulle võimaluse olla kaasatud riikliku tasandi noorsootöösse, mis omakorda toetab kohaliku omavalitsuse noorsootöö korraldust, mille koordineerija olen juba 16 aastat. Aastani 2017 töötasin Ridala Vallavalitsuses ja peale haldusreformi töötan Haapsalu Linnavalitsuses noorsootööspetsialistina. 

Palun kirjelda, milline on olnud sinu senine panus Eesti Noorsootöötajate Kogus.

Olen ENK liige juba väga palju aastaid. Olen kaasa rääkinud meie tegevustes ja  arengudokumentides ning soovin panustada nende elluviimisse. Olen kaasatud algusest peale kvaliteedihindamise protsessi nii sisehindajana kui ka välishindajana. 

Kaks viimast aastat olen aktiivsemalt osalenud ENK töös KOV töörühma juhina ning aidanud ellu viia KOV noorsootööametnike arenguprogrammi. Noorsootöötajad on harjunud küll jagama oma rõõme ja muresid, kuid töörühm annab veelgi parema võimaluse oma muresid ja rõõme oma ala professionaalidega juhitult jagada. Väga oluline on MTÜ liikmena ise ka panustada organisatsiooni tegevustesse, sest muidu ei saagi areng toimuda. Olen olnud juhatuse liige ka üks kord varem.

Miks soovid Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatusse kandideerida?

Minu südameasjaks on noorsootöötaja professionaalsuse toetamine. Minu jaoks on oluline noorsootöö valdkonna kvaliteetne areng terves Eestis ning läbi ENKi  juhatuse on mul võimalik läbi erinevate tegevuste ja protsesside panustada noorsootöövaldkonna arengusse. Ning noorsootöötajaid koondava katuseorganisatsioonina on ENKi ülesandeks igakülgne noorsootöövaldkonna arendamine ja noorsootöötajate huvide eest seismine, millesse olen valmis jätkuvalt panustama. 

Milline juhatuse liikme valdkond oleks sinu esimene eelistus juhatuse liikme töös ja miks?

 Noorsootöötaja professionaalsuse toetamine

Nagu varasemalt mainisin, on minu jaoks oluline noorsootöötaja professionaalsuse toetamine. Kindlasti panustaksin jätkuvalt liikmete professionaalsuse toetamisse, kuid ka noortevaldkonna arengusse üldiselt.  Oluline teema minu jaoks on kutse ja selle taotlemine, et meie noortega töötaksid ikka haritud- ja kutset omavad töötajad. 

Milline juhatuse liikme valdkond oleks sinu teine eelistus juhatuse liikme töös ja miks?

Liikmete kaasamine

Hea organisatsioon saab toimida ainult nii kui meie liikmetena panustame organisatsiooni tegevustesse ja arendamisse. Seega on väga oluline liikmeid kaasata läbi töörühmade meie tegevustesse. 

Noorsootöötaja kutse: Noorsootöötaja, tase 7


Kokku kandideeris juhatusse 7 inimest. KÕIKIDE KANDIDAATIDE TUTVUSTUSED

NB! Liikmete tutvustused ja üldkoosoleku materjalid on liikmete edastatud uudiskirjaga 2. mail 2024. Kui oled liige, aga uudiskirja pole sinuni jõudnud, kontrolli oma rämpsposti ning kui kirja pole ka seal, kirjuta kommunikatsioon@enk.ee