Eesti Noorsootöötajate Kogu liige Kristel Pisa on Hiiumaa Vallavalitsuse noorsootöö koordinaator ning on muu hulgas tegev ka ENKi noortekeskuste mõju hindamise projektis, kus ta tegutseb mentorina, kes toetab lugude kogumise protsessi Tartu noortekeskustes. Alljärgnevalt räägib ta, miks otsustas ta liituda Eesti Noorsootöötajate Koguga ja milliseid soovitusi on tal jagada praeguses kriisiolukorras noorsootöö nutikaks korraldamiseks.


Miks sa astusid ENKi liikmeks?
Eesti Noorsootöötajate Kogu koondab noorsootöötajaid üle Eesti ja on justkui ametiühing, kes tegeleb noorsootöötajatele oluliste küsimustega. Tahan olla kursis valdkonnas toimuvaga ning vastavalt võimalustele saan nii ka ise noorsootöö arengusse panustada.
Kuidas end professionaalselt arendad?
Osalen erinevatel erialastel koolitustel. Viimane pikem koolituskursus, kus ma osalesin oli noorteinfo teemaline. Pool aastat pingutamist tasus end ära – kursuse läbides sain tunnistuse, mis tõendab, et saan noorsootöötajatele teha ERYICA noorteinfo koolitusi. Olen ühe noorteinfo koolituse ka praeguseks ajaks juba korraldanud. Koolitust ise tehes õpib selle käigus väga palju.
Mulle on oluline noorsootöö kvaliteet, mistõttu osalen ka noorsootöö kvaliteedihindamise ja noortekeskuste mõjuhindamise protsessis.
Miks sa soovitaksid ENKi liikmeks astuda?
Kuna ENKi kuuluvad inimesed erinevatest organisatsioonidest ja piirkondadest üle Eesti, annab see laiema vaate noorsootööle ning võimaluse kogemusi vahetada kolleegidega üle Eesti. Lisaks saab osaleda koolitustes ja projektides.
Milliseid soovitusi sa annaksid noorsootöötajatele praeguses kriisiolukorras?
Praegusel ajal on kõige tähtsam kriitiline mõtlemine. Artikleid jagades soovitan alati veenduda selle usaldusväärsuses – uurige,
kes on autor ja millal see info on ilmunud. Kui seda kontrollida ei saa, siis palun, ära jaga seda noortele! Näiteks jõudis minuni soovitus koroonaviirusesse nakatumise korral juua väga palju vett, et see oma kehast välja loputada. Kui see info vastaks tõele, siis ei oleks meil praegu eriolukorda.
 

Praegust aega iseloomustab sotsiaalmeedia üleküllus. Ei jõua kõike jälgida ning sooviks ekraanidest puhata. Hea lahendusena olen näinud, et mitmed noortekeskused on kasutusele võtnud e-noortekeskuse lahenduse (nt Discord’i keskkonnas). Seal saab infot jagada teemade kaupa ning kellel huvi, saab vastavast kohast ise järgi vaadata, sest info on selles keskkonnas noorte jaoks kategoriseeritud. Lisaks saavad noored suhelda nendega, kes ka tavapäraselt noortekeskuses käivad.


Kui soovid astuda Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmeks, siis klõpsa siia.