Reelika Ender on Eesti Noorsootöötajate Kogu liige. Ta töötab Haapsalu noorte huvikeskuses, mida ta on viimased kümme aastat juhtinud direktorina. Enne seda pidas Reelika samas keskuses ka noorsootöötaja ametit, kus tema igapäevaste kohustuste hulka kuulus noorsootöö koordineerimine Haapsalus.

Rääkisime Reelikaga tema igapäevasest tööst, seda eriti praeguses muutunud oludes, ning sellest, miks ta otsustas astuda Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmeks.


Reelika juhib Haapsalu huvikooli, kus ta koordineerib lisaks noorsootöötajate ja huviringi juhendajate tööd. Samal ajal vastutab Reelika ka noorsootöö ja huvihariduse valdkonna arendamise eest kogu linnas. Kuid lisaks noorsootööle on Reelika tegus mujalgi. Nimelt on ta Haapsalu linnavolikogu liige ning kuulub muu hulgas SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumide nõukogusse.

Kõige selle kõrval kuulub Reelika veel Eesti Noorsootöötajate Kogusse. ENKi liikmeks astus ta küll juba mitmeid aastaid tagasi, kui ühing kandis veel nime Eesti Noorsootöötajate Ühendus. Mida talle aga kuulumine ENKi liikmeskonda andnud on?

“Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmena olen saanud tuge ja motivatsiooni teistelt noorsootöö valdkonna inimestelt, täiendanud end mitmetel ENKi koolitustel ning osalenud projektides,” põhjendab ta oma kunagist otsust astuda ENKi liikmeks.

Kuid lisaks täiendab ta end ka ise erialaselt – hoiab kursis valdkonna uudistega ning käib koolitustel, mis aitavad teda tema töös veelgi paremaks saada. Reelika sõnul on tähtis tegelelda ka vaimse enesearenguga. Nii ei puudu tema öökapilt ka raamatud, mis aitavad tal iseennast paremini mõista.

“Oluline on osata abi otsida ja abi küsida ning veelgi olulisem on oskus ennast tunda, kuulata ja end ise aidata,” sõnab Reelika.

Kolleegide tugi on oluline

Reelika peab aga esmatähtsaks, et valdkonnas tegutsevad inimesed üksteist toetaksid ja üksteise jaoks olemas oleksid.

“ENKi liikmed on üle Eesti noorsootööga tegelevad oma ala professionaalid, kelle südameasi on noored ja kes kõik hea meelega üksteist aitavad. Meil kõigil on ENKi liikmena võrdne võimalus anda oma panus noorsootöö arendamisse ja olla teineteisele toeks ning inspiratsiooniks,” on Reelika veendunud. Tema sõnul on tugivõrgustik ülioluline tegelikult kõigile – nii kogenud tegijatele kui ka uutele tulijatele.

“Noorsootöö on alati muutumises ja me kõik vajame aeg-ajalt tuge ning motivatsiooni. Miks mitte seda saada oma kolleegidelt üle Eesti,” räägib Reelika ja usub, et ENKi võrgustik on toeks igal ajal.

Töö uutes oludes

Praegune eriolukord Eestis on pannud ka noorsootöötajad oma tööd ümber korraldama.

“On väga tähtis, et me noorsootöötajatena leiaksime noortele tegevusi ka praegusel ajal interaktiivsel moel. Olukorras, kus me kõik peame hoiduma lähikontaktist teiste inimestega, on see kahtlemata raske. Eriti noorele inimesele. Kool suudab täita ühe osa noore päevast, kuid ülejäänud osas mängib suurt rolli noorsootöötaja nutikus ja oskus leida noorega kontakti,” on Reelika veendunud.

“Juba saavutatud usalduslikku suhet noortega peab hoidma ka nüüd, ning uusi usalduslikke kontakte tuleb luua ka nendega, kes noorsootöö teenusteni siiani jõudnud pole,” usub ta ning lisab, et noorsootöötajad peavad jätkuvalt lähtuma ikka noorte endi huvidest ja vajadustest ning täitma nende päevi kõikvõimalike arendavate ja noori huvitavate tegevustega.

Reelika sõnul on Haapsalu huvikeskus võtnud oma südameasjaks selle, et iga Läänemaa õpilane saaks oma arvuti ning võimaluse ka virtuaalselt huvikeskuse tegevustes kaasa lüüa.

“Tegime Facebooki üleskutse neile, kes abi vajavad ning neile, kellel on võimalik abivajajatele arvutit laenata või loovutada. Missiooni teise päeva õhtuks saime abi anda juba kaheteistkümnele õpilasele. Huviringi õpetajad on õpilastele saanud jagada erinevaid põnevaid tegevusi ja ülesandeid vastavalt oma huviringi teemale,” tutvustab Reelika, et Haapsalu huvikeskuski on praeguses eriolukorras jätkuvalt suutnud noortele tegevusi virtuaalselt pakkuda.