31. märtsil 2020 toimus ENKi liikmetele kriisiolukorrateemaline Zoom’i koosolek, millest võttis üle 30 liikme. Arutati, millised on valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga kaasnevad väljakutsed noorsootöös ning milliseid lahendusi on noorsootöötajad juba praegu oma töö jätkamiseks kasutanud. 


Kahetunnise koosoleku jooksul jagasid osalejaid oma kogemusi seoses kriisiaja nutika noorsootööga ning vahetati mõtteid, kuidas praegusel ajal saaksid noorsootöötajad üksteist paremini toetada, noortega kontakti hoida ja nende jaoks olemas olla.

Välja toodi mitmeid väljakutseid. Nii pakuvad noorsootöötajad üle Eesti aina rohkem noortele õpiabi, mis on kahtlemata väga vajalik, kuid oluline on sealjuures jälgida, et noorsootöötaja töö ei teiseneks ainult õpiabi korraldamiseks.

Mainiti ka, et keeruline on praegusel ajal jõuda nooremate, 7–10-aastaste noorteni, sest nende osalemine nutinoorsootöö tegevustes eeldaks ka vanemate enda kaasamist. Mureks on lisaks see, et paljudel noortel puudub tehniline ligipääs nutinoorsootöö teenusteni. Nutivahendeid ei ole kodudes piisavalt, sest neid kasutatakse eelkõige kas töö tegemisteks või õppimiseks.

Kahtlemata on ka üheks murekohaks see, kuidas noortega üldse kriisiist rääkida ja kuidas neid varustada adekvaatse infoga.

Internetikeskkondadest ja rakendusest on lisaks olemasolevatele sotsiaalmeedia kanalitele norsootöötajad edukalt kasutusele võtnud ka uusi keskkondi, nagu Discord, Roblox ja Nutivaramu.

Kõik leidsid, et sellised kohtumised on praegusel ajal väga vajalikud ning seetõttu otsustati edaspidigi virtuaalselt kohtuda iga kahe nädala tagant.

Kokkuvõtte leiab siit.


Järgmised virtuaalsed koosolekud ENKi liikmetele toimusid

Eesti Noorsootöötajate Kogu korraldas liikmetele järgmise virtuaalse kohtumise 14. aprillil kell 15.00–16.30.

Täiendav virtuaalne koosolek Discord’i keskkonna kasutamise teemal 7. aprillil 2020 kell 15.00–16.30.