Teist aastat järjest viisime läbi kohalike omavalitsuste noorsootöö spetsialistide suunatud koolitusprogrammi.

Edukalt jõudis lõpule ka projekt “Noortevaldkonna digihüpe”, millega arendasime noorsootöötajate digipädevusi nii koolitusprogrammide kui ka väikeste digiampsude näol. Toimus üldkoosolek, kus valisime ENKile järgmiseks kolmeks aastaks uue juhatuse. Talve- ja suvekoolis arutlesime LGBT+ teemadel ning digimaailma ohtude üle. Augusti lõpul viisime läbi kahepäevase seminari traumakogemusega noorte toetamisest, kus peaesinejaks oli tunnustatud oma ala ekspert Breda Friel Iirimaalt. Lisaks sekka veel arvukalt veebiseminare ja töötube.

ENKi suvekool “Mida pornot?!” augustis 2023

ENK juba teist aastat noorsootöötaja kutse andja

Juba kahel järjestikusel aastal oleme olnud noorsootöötaja kutse andjaks ning seeläbi ka valdkonna eestkõnelejaks. Aitäh meie kutse väärtustamise suunajuhile Eilika Mätasele olulise panuse eest kutsealase tegevuse eestvedamisel ning arendamisel. Tänavu tunnustas Kutsekoda kvaliteedimärgiga kutse andjaid, kes on panustanud kutseoskuste hindajate koolitamisse. Meil on suur rõõm, et ka Eesti Noorsootöötajate Kogu pälvis tunnustatud kutse andja 2023 „Väljapaistev kutseoskuste hindajate koolitaja“ tiitli! Kanname seda tiitlit au ja uhkusega. Noorsootöötaja kutset taotles sel aastal kokku 626 inimest. Kutse sai 582 noorsootöötajat, neist 475 osakutse. Märkimist väärib, et noorsootöötaja kutset taotles 61 inimest rohkem võrreldes eelmise aastaga.

ENK pälvis detsembris tunnustatud kutse andja 2023 „Väljapaistev kutseoskuste hindajate koolitaja“ tiitli

Suured teod rahvusvahelises noorsootöös

Ka rahvusvahelisel noorsootöö maastikul oleme olnud toimekad. Sel aastal käisid meie liikmete grupid tänu Erasmus+ akrediteeringule õppevisiitidel Maltal, Belgias, Islandil, Iirimaal, ning vastu võtsime külalisi Saksamaalt, Soomest, Iirimaalt ja Islandilt. Alustasime kahe uue KA2 projektiga, kus oleme projektipartneriteks Eestist MTÜ-le Mondo ja mitmele teisele rahvusvahelisele partnerile rahuhariduse teemade käsitlemisel. Noorsootöötajad täidavad ühiskonnas olulist rolli Ukraina sõjapõgenike integreerumisel ühiskonda. Tegelikult edendavad noorsootöötajad juba praegugi rahuharidust, kuid vajavad selleks koolitusi ja materjale, et rakendada oma potentsiaali ühiskonnas täielikult. Lisaks praktikate ja metoodikate jagamisele tugevdame projektiga ühtlasi rahvusvahelist võrgustikku rahuhariduse valdkonnas.

Projekti “Peace Education in Times of Crises (Peace EDU)” koostöökohtumine Tallinnas, aprillis 2023

Lõpule hakkab jõudma ka rahvusvahelise noorsootöö organisatsioonide alliansi loomine, mida oleme viimasel paaril aastal eest vedanud. 2024. aasta esimeses pooles luuakse Euroopa Noorsootöötajate Ühendus, mis avatakse peakorteriga Brüsselis. Uus ühendus põhineb rohelistel ja innovaatilistel juhtimis- ja suhtlemisviisidel ning panustab veelgi enam noorsootöötajate huvikaitsesse, valdkonna arendamisse ning noorsootöötajate võimekuse suurendamisse üle Euroopa. Sellest kirjutame kindlasti juba järgmisel aastal rohkem.

Suurim ja siiraim rõõm on meil kahtlemata oma professionaalse ja pidevalt kasvava kogukonna üle. Oleme pühendunud oma liikmete mitmekülgseks professionaalsele võimestamisele, avatusele, koostööle, noorsootöötajate huvide ja õiguste eest seismisele ja valdkonna arengusse panustamisele. Saame uhkusega öelda, et detsembri lõpu seisuga on ENKiga 2023. aastal liitunud 78 uut liiget ning kokku on meid juba 388!

Aitäh kõigile liikmetele, kes on sel aastal ENKi tegevustesse panustanud – olgu siis töögruppides, praktikat tehes, ENKi erialaliitudes esindades või muul moel. Suur tänu ka kõigile meie headele partneritele! Ilma teieta ei jõuaks me pooltki nii palju! 


2024 on tähistamise aasta!

Järgmine, 2024. aasta tõotab tulla ENKi jaoks veelgi toimekam. Järgmisel aastal tähistame 25 aasta möödumist Eesti Noorsootöötajate Kogu asutamisest ja korraldame selle auks mitmeid tegevusi.

17. mail 2024 peame ENKi suurt sünnipäevapidu koos üldkoosolekuga Proto Avastustehases, kuhu ootame kõik meie liikmeid. Ka talvekooli kuupäevad võib endale kalendrisse juba kirja panna – järgmine talvekool toimub 7.–8. märtsil 2024 Haapsalus Fra Mare Thalasso Spaas, kus meid koolitavad MTÜ Vaikuseminutid koolitajad (täpsem info tuleb uuel aastal).

2024. aasta lõpus liikmete küsitlusest ilmnes, et meie liikmed ootavad koolitusi ja seminare eelkõige järgnevatel teemadel:

  • juhtimine ja enda töö korraldamine (sh, kuidas enda ja noorte vaimset tervist toetada, läbipõlemist ennetada ja sellest välja tulla);
  • töö noortega (noorte võimestamine, noorte esmane nõustamine, töö NEET-olukorras noortega, erinevad meetodid noorsootöös – nt draamaõpe, seikluskasvatus jne);
  • noorsootöö ja noorsootöötaja mainekujundusteemad (noorsootöötaja kui kõneisik, noorsootöö väärtuspakkumine).

Järgmisel aastal püüamegi just eeltoodud teemadel rohkelt seminare ja koolitusi pakkuda.

Juba on paigas ka ENKi suvekooli toimumisaeg, mille võite endale julgelt kalendrisse märkida  21.–23. august 2024. Ka traditsiooniks saanud noorsootöötajate inspiratsioonipäev tuleb järgmiselgi aastal, täpsemalt 6. detsembril 2024, mis toimub siis juba kolmandat korda ja paneb ühtlasi suurejooneliselt punkti ENKi 25. juubeliaastale.


Et aga uuel aastal uue hooga alustada, soovime seniks kõigile ilusat vana aasta lõppu!