Eesti Noorsootöötajate Kogu on alustamas tegevusi uues ja põnevas projektis „Noortevaldkonna digihüpe“, mille eesmärk on aastaks 2024 suurendada noortevaldkonna, sealhulgas ka kohalike omavalitsuste noorsootöö spetsialistide digivõimekust. ENKi liige ja projektijuht Minna Lahtvee tutvustas juba alanud projekti tegevusi veidi lähemalt.

Minna Lahtvee


Tutvusta projekti lähemalt. Millega täpsemalt tegu ja millised tegevused on kavas?

Projekti eesmärk on tõsta noorsootöötajate ja kohalike omavalitsuste spetsialistide digipädevusi ning luua ja arendada innovaatilisi, sh noortekeskseid nutikaid lahendusi noorsootöö kvaliteetsemaks toimimiseks, näiteks e-osaluse võimaluste suurendamiseks.

Meil on plaanis komplekteerida digioskustega inimestest n-ö digipank, kes oleksid valmis läbi viima koolitusi või nõustamisi kas siis tervele grupile või individuaalselt noorsootöötajatele.

Samuti paneme koostöös erinevate spetsialistidega kokku koolitusprogrammi, mille erinevaid osi pakume noorsootöötajatele ja kohalike omavalitsuste noorsootöö spetsialistidele. Lisaks korraldame kogu aasta jooksul temaatilisi seminare.

Digipanga loomisega oleme juba algust teinud ning kandideerimine on alanud. Ootame nimelt digipanka kandideerima erinevate digitaalsete oskustega inimesi, ja mitte ilmtingimata noorsootöötajaid. Meie soov on pakkuda inimeste oskustele kasulikku ja praktilist rakendust, sest lõpuks saavad sellest kasu just noored. Digitöötoad toimuvad järgmisel aastal – vahemikus jaanuar kuni august 2023.

 

Milline on sinu hinnangul Eesti noorsootöötajate digioskuse tase ja millest tuntakse selles vallas enim puudust?

Tase on väga erinev. Näiteks vajaks mõni noorsootöötaja hädasti koolitust, kuidas logiraamatut kasutada, samas võiks mõni teine noorsootöötaja vabalt suisa programmeerijana töötada. Raske on välja tuua üht konkreetset asja, millest kõige enam puudust tuntakse. Usun, et see on kombinatsioon erinevatest oskustest –näiteks oskus kasutada juba olemasolevaid vahendeid, rakendusi või tööriistu on sama oluline, kui oskus analüüsida ja mõtestada mingi vahendi kasutamist oma töös noortega.

 

Millises seisus on sinu hinnangul Eestis diginoorsootöö?

Mulle tundub, et seda seisu võiks kirjeldada sõnadega “on ja ei ole ka”. Just kui kõik nagu töötaks, samas oleks aga vaja, et see tase oleks üle Eesti ühtlasem. Ühtlasemat taset vajame eelkõige põhiliste töövahendite baasoskuste osas – pean silmas nii tehnilist kasutamist kui ka selle sisulist lahtimõtestamist.


Loe projektist “Noortevaldkonna digihüpe” lähemalt

Projekti rahastab Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programm „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“.