2022. aasta suvel toimunud ENKi üldkoosolekul võeti ühiselt vastu Eesti Noorsootöötajate Kogu esimene 2023. aasta Riigikogu valimiste platvorm, mis ootab parlamendi kandidaatidelt suuremat tähelepanu noorte paremaks kaasamiseks ning noorsootöö ja noorsootöötajate olukorra parandamiseks.

Platvorm sisaldab seisukohti nii noortepoliitika, noorsootöö kui ka noorsootöötaja kohta ning keskendub ettepanekutele, mis võiksid Riigikokku kandideerivate parteide programmides kajastuda ja hiljem muutuda valitsuse tegevusprogrammiks.

Siin saab tutvuda ka kollektiivlepinguga, mis sõnastab noorsootöötajate töö- ja puhkuse tingimused ning töö tasustamise korra, sh töötasu alammäära. Leping on vabatahtlikult sõlmitud kokkuleppeks ja vastastikuse usalduse aluseks kahe osapoole vahel – tööandjate esindaja (omavalitsuse liit või kohalik omavalitsus) ja töötajate esindaja (Eesti Noorsootöötajate Kogu) vahel.

Platvormiga tutvumiseks klõpsa alloleval bänneril.