Eesti Noorsootöötajate Ühenduse üldkoosolek

Toimumisaeg: 15.–16. aprillil 2016. a
Toimumiskoht: Rakvere
Registreerumine: Andke osalemissoovist teada meiliaadressil spramann@tlu.ee.

ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:

  1. ENÜ 2015. aaasta tegevusaruande tutvustamine ja kinnitamine
  2. ENÜ majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine
  3. ENÜ põhikirja muutmine
  4. Edasised tegevused
  5. Jooksvad küsimused