Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatus mai 2024

Europarlamendi valimised on nohu selle kõrval, mis ENKis toimub! Ennenägematult põneva ja tiheda valimisvõitluse tulemusena valiti üldkogul suisa seitsme kandidaadi seast Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatusse Edgar Schlümmer, Asso Viiding ning Eilika Mätas, eelnevast aastast saadud mandaadiga jätkavad juhatuses Kadi Bruus ning Kristina Masen. Mida olulist üldkogul veel käsitleti ja otsustati? Loe edasi!

17. mail Tallinnas Proto Avastustehases toimunud Eesti Noorsootöötajate Kogu üldkogu üheks oodatumaks ja põnevamaks osaks oli kahtlemata ENKi täiendavate juhatuse liikmete valimine. Kohalolnute mälu ja teadmiste piires on tegemist esmakordse juhtumiga, mil juhatusse on kandideerinud suisa seitse inimest: Eilika Mätas, Urve Sarapik, Cerda Männiste, Kauri Kaljuste, Roger Tibar, Edgar Schlümmer ja Asso Viiding. Lisaks varasemalt ENKi kodulehel ilmunud tutvustustele ja liikmetele saadetud üldkoosoleku materjalidele, said kõik kandidaadid võimaluse end üldkogu ees tutvustada ning erinevatele küsimustele vastata.


Uued valimised 2026. aasta kevadel

Et põhikirja alusel on juhatusse lubatud 3-9 liiget, said liikmed valida ka täiendavalt juhatusse valitavate liikmete arvu. Ülekaalukalt populaarseimaks variandiks osutus, et juurde valitakse 3 liiget, mis tähendab, et juhatus jätkab 5 liikmega. 

Juhatusse valiti Edgar Schlümmer, Asso Viiding ning Eilika Mätas. Juhatuses jätkavad Kadi Bruus ja Kristina Masen.
Täname väga ka teisi juhatusse kandideerinuid ning loodame, et valimistulemus motivatsiooni ENKis tegutsemiseks ei kustuta, vaid pigem sütitab!

Kui varasemalt on kogu juhatus valitud korraga ning ametiaeg on lõppenud samaaegselt, otsustati üldkogul, et sedapuhku terve juhatus koos ei lõpeta. 2023. aasta üldkogul valitud juhatuse liikmed Kadi Bruus ja Kristina Masen jätkavad vastavalt algsele mandaadile veel 2026. aasta kevadeni, kuid värskelt valitud juhatuse liikmete mandaat lõppeb aasta hiljem, 2027. aasta kevadel. Kuigi selline asjade kulg polnud algselt planeeritud, annab seis, kus kõik juhatuse liikmed korraga ei lõpeta, eelise tegevuste sujuvamaks jätkamiseks ning minimeeritud on tõenäosus, kus kõik juhatuse liikmed korraga lahkuvad ning alustab juhatus, millel eelnev kogemus täielikult puudub. 

Viimase aasta jooksul lahkus ENKi juhatusest isiklikel põhjustel Liisa Lints, samuti Birgit Kelement, kelle tagasiastumise sooviavalduse ka üldkogu Äriregistri muudatuskande tarbeks kinnitas. Seega olid selleaastased valimised erakorralised, asendamaks lahkunud liikmeid. Eeldusel, et kõik hetkel ametis olevad liikmed jätkavad oma mandaadi lõpuni, toimuvad järgmised juhatuse liikmete valimised 2026. aasta kevadel. 

Uue koosseisuga juhatuse esimene (virtuaalne) koosolek toimub 28. märtsil koos tegevmeeskonnaga, kus saab paika pandud ka esimene pikem füüsiline koosolek. Otsustada tuleb selle üle, kes jätkab juhatuse esimehena ning panna paika ka konkreetsed vastutusalad ja töökorraldus. Iganädalased veebis toimuvad kiirkoosolekud juhatuse ja tegevmeeskonnaga on toimiv traditsiooniline praktika, et jooksvate teemadega kursis olla, teha kiiremad otsused ning jagada tööülesanded. 

 

Liikmemaksu tõus tekitas elevust 

Loomulikult ei puudunud üldkogult ja kohustuslikud elemendid, nagu 2023. aasta majandusaruande kinnitamine, mida tutvustas ja selgitas juhatuse esimees Kadi Bruus. Ka tutvustas tegevjuht Heili Griffith 2024. aasta tegevuskava ja eelarvet. Nii lõppenud aasta majandusaasta aruanne kui alanud aasta tegevuskava ning eelarve kinnitati ühehäälselt. 

Oodatult pakkus eelnevatest suuremat elevust ettepanek Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmemaksu tõstmiseks. Hetkel kehtiv liikmemaks 24 eurot aastas (12 eurot esimesel liitumisaastal) kinnitati 2019. aasta üldkogul ning juhatus tegi ettepaneku tõsta see alates 2025. aasta 1. jaanuarist 30 euroni aastas (15 eurot esimesel liitumisaastal). 

Üldkoosoleku juht Kristina Masen selgitas, et ettepaneku taga on mitmeid põhjuseid. Ühtpidi on elukalliduse tõus teinud ka ENKi kulud kõrgemaks. Näiteks ürituste ja koolituste kulu osaleja kohta on tõusnud ning samas proovitakse neid võimalusi liikmete pakkuda siiski tasuta või võimalikult soodsa hinna eest. Arusaadavalt on loomulikult elukalliduse tõus tabanud ka noorsootöötajate privaatseid taskuid, kuid hinnatõus peaks olema jõukohane ning aktiivse liikme jaoks end aasta lõikes kiirelt ära tasuma. 

Samuti on ettepaneku taga soov suurendada ENKi majanduslikku jätkusuutlikkust ja iseseisvust. Tõusuga eelarvesse lisanduv mõnituhat eurot ei taga küll sõltumatust partnerlussuhetest ja riiklikest rahastustest, kuid annab ometi puhvri, mille najal on võimalik paremini reageerida muutuvatele olukordadele ja vajadustele. Samuti on ENKi sooviks ja eesmärgiks pikemas perspektiivis tegeleda rohkem huvikaitse ning kommunikatsiooniga ning selleks ka meeskonda suurendada. 

Saalist sooviti teada, kui palju on liikmeid, kelle eest tasub liikmemaksu tööandja (vastus: hinnanguliselt umbes 40%). Oli vastukommentaar, mis argumenteeris, et passiivsetel liikmetel võiks olla võimalus soodsamalt ENKi kuuluda, sest üritustel ei osaleta. Samuti avaldati arvamust, et liige võiks läbi mõelda, mis on tema jaoks ENKi väärtus, kas kõigest üritused, või huvikaitse ja katuse olemasolu. Siiski sai ettepanek ülekaaluka toetuse ja liikmemaks kinnitati. 


Üldkokkuvõttes oli tegemist konstruktiivse ja sujuva üldkoosolekuga ning täname kõiki kohalolijaid ja neid, kes enda eest hääletuseks volitused tegid! Ja, loomulikult, tänud ka kõigile teistele liikmetele! Järgmine plaaniline üldkogu toimub 2025. aasta kevadel.
Rohkem pilte üldkogust avaldame Facebooki lehel ja ilmuvas infokirjas.

Fotod: Ilona Tint ja Kristina Masen