Kutsekoja  eestvedamisel on valminud uuendatud noorsootöötaja 4., 6. ja 7. taseme kutsestandardid, millele oodatakse tagasisidet 19. oktoobriks.


Uuendamise käigus viidi kutsestandardid uuele vormile. Ajakohastati kompetentside ja tegevusnäitajate sõnastust eesmärgiga tuua selgemalt esile kutsetasemete vahelisi erinevusi ning muuta tegevuste kirjeldused täpsemaks ja lühemaks (vt täpsemalt siit).

Kavandid tutvumiseks:

Noorsootöötaja 4

Noorsootöötaja 6

Noorsootöötaja 7

Kutsetasemete võrdlustabel

Kutsestandardis kasutatud mõisted

Kutsekoda ootab arvamusi ja ettepanekuid hiljemalt 19. oktoobriks 2022 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Vaata lisaks