Noorsootöötaja kutse esmakordne taotlemine toimub kaks korda aastas. Taotluste esitamise tähtajad selguvad jaanuarikuu jooksul. Kutse taotlemise info lisame jaanuarikuu jooksul kodulehele.

Kutse taotlemise eeltingimused

Töökogemus taotletaval kutsealal

  • Töökogemust tuleb tõendada kutsealase tegevuse kirjeldusega (portfoolio). Juurde võib lisada muid asjasse puutuvaid tõendusmaterjale.
  • Piirangute puudumine lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna. Piiranguid kontrollib kutse andja vastavalt lastekaitseseaduse § 20.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

  • Portfoolio, mille vorm tuleb valida vastavalt sellele, millise taseme kutset taotleda soovitakse.
  • Isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart või elamisloa kaart).
  • CV.
  • Maksekorralduse koopia või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (lisame täiendava info jaanuarikuu jooksul). Taotlemise tasu 45 .-

Hindamine

Noorsootöötaja kutse taotlemise hindamiseks viime taotleja esitatud portfoolio põhjal läbi intervjuu. Intervjuu kestus on maksimaalselt 45 minutit (keskmiselt 30 min). Iga taotlejaga võtame ise ühendust ning lepime kokku täpse intervjuu toimumise kuupäeva ja kellaaja.

  • E-intervjuul toimub isikutuvastus kaamera abil ning selleks on vaja ID-kaarti, passi või elamisloa kaarti.
  • Taotleja kutsekompetentsuse hindamine toimub noorsootöötaja 4. taseme kutse (sh laagrikasvataja osakutse), noorsootöötaja 6. taseme kutse (sh laagrikasvataja-juhataja osakutse) ning noorsootöötaja 7. taseme kutse (sh laagri juhataja osakutse) hindamisstandardite alusel.
  • Hindamise tulemus selgub keskmiselt 30 päeva jooksul pärast hindamise toimumist.
  • Intervjuu keeleks on üldjuhul eesti keel.