Kevadvoor on lõppenud! Uus taotlusvoor avatakse sügisel 2024 (06.09.2024 – 18.10.2024)

Nõustamine:

Küsimuste ja murede korral võid broneerida endale persoonaalse nõustamise SIIN.


Taotlemise keskkond: Haridus ja Noorteameti konkursiveeb

Taotlemise tasu: 45 eurot (Noorsootöö tudengid ja ENK liikmed 35 eurot)

Paberkandjal tunnistuse tasu on 10 eurot.

Arvet saab tellida , see tuleb tasuda märgitud tähtajaks ning maksekinnituse palume esitada e-posti teel kutse andja nõudmisel.

Kutsetunnistust ei väljastata enne, kui taotlemise tasu on makstud. Arve koostatakse ainult sel juhul, kui taotlus on esitatud. Kavandivormis taotlustele arveid ei väljastata. 


Kutse taotlemise eeltingimused

 

Noorsootöötaja, tase 5 Noorsootöötaja, tase 6 Noorsootööjuht, tase 7
1. Keskharidus ja noorsootöö kogemus (sh vabatahtlik tegevus) 1. Kõrgharidus ja noorsootöö kogemus (sh vabatahtlik tegevus) 1. Kõrgharidus ja noorsootöö kogemus (sh vabatahtlik tegevus)
2. Kutse kompetentsidega seotud täiendusõppe läbimine viimase viie aasta jooksul, vähemalt 64 akadeemilist tundi 2. Kutse kompetentsidega seotud täiendusõppe läbimine viimase viie aasta jooksul, vähemalt 64 akadeemilist tundi 2. Kutse kompetentsidega seotud täiendusõppe läbimine viimase viie aasta jooksul, vähemalt 64 akadeemilist tundi
3. Eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel vastavalt keeleseadusele või teistele valdkonda reguleerivatele õigusaktidele eesti keele oskus B2-tasemel 3. Eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel vastavalt keeleseadusele või teistele valdkonda reguleerivatele õigusaktidele eesti keele oskus C1-tasemel 3. Eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel vastavalt keeleseadusele või teistele valdkonda reguleerivatele õigusaktidele eesti keele oskus C1-tasemel
4. Esmaabikoolituse läbimine viimase kolme aasta jooksul, vähemalt 16 akadeemilist tundi 4. Esmaabikoolituse läbimine viimase kolme aasta jooksul, vähemalt 16 akadeemilist tundi 4. Esmaabikoolituse läbimine viimase kolme aasta jooksul, vähemalt 16 akadeemilist tundi
5. Lastega töötamise piirangute puudumine vastavalt lastekaitseseaduse §-le 20 5. Lastega töötamise piirangute puudumine vastavalt lastekaitseseaduse §-le 20 5. Lastega töötamise piirangute puudumine vastavalt lastekaitseseaduse §-le 20

 


Taotlemiseks vajalikud dokumendid
 • Portfoolio juhend. Vajuta siia!
 • Isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart või elamisloa kaart).
 • NB! Haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d)
 • Eesti keelest muu emakeelega taotlejatel keeleseadusest ja teistest reguleerivatest määrustest tulenevalt eesti keele oskuse taseme B2/C1 tõendamiseks vastava keeletasemeeksami tunnistus
 • NB! Koolitustõendid
 • NB! Esmaabitõend
 • Taotlemise tasu maksmise tõend.
 • Taotlemise keskkond: Haridus ja Noorteameti konkursiveeb. Palun kindlasti kontolli, et saaksid e-mailile teate, et taotlus on “esitatud” ning sama staatus on ka konkursiveebis. Muul juhul ei ole taotlus registreeritud hindamiseks.

 


Hindamine

Noorsootöötaja kutse taotlemise hindamiseks võib hindamiskomisjon läbi  viia taotleja esitatud portfoolio põhjal intervjuu. Intervjuu kestus on maksimaalselt 45 minutit (keskmiselt 30 min). Iga taotlejaga võtame ise ühendust ning lepime kokku täpse intervjuu toimumise kuupäeva ja kellaaja.

 • E-intervjuul toimub isikutuvastus kaamera abil ning selleks on vaja ID-kaarti, passi või elamisloa kaarti.
 • Taotleja kutsekompetentsuse hindamine toimub noorsootöötaja 5. taseme kutse (sh laagrikasvataja osakutse), noorsootöötaja 6. taseme kutse (sh laagrikasvataja-juhataja osakutse) ning noorsootööjuht 7. taseme kutse hindamisstandardite alusel.
 • Hindamise tulemus selgub keskmiselt 30 päeva jooksul pärast hindamise toimumist.
 • Intervjuu keeleks on  eesti keel.
 • Numbriline hinnang ei ole portfoolios määrav, kuid enamus vastusest ei tohi olla 1.