Selle kevade viimasel Eesti Noorsootöötajate Kogu korraldatud huvijuhtide e-seminaril, mis leidis aset 15. mail 2020, arutati jätkuvalt lõpuaktuste ja tutipidude korraldamise üle eriolukorra ja piirangute tingimistes. Jagati kogemusi, kuidas erinevates koolides seda seni kavandatud on ning kuidas on korraldatud töö koolis pärast eriolukorra lõppemist.


E-seminarile oli kokku kogunenud 44 huvijuhti üle Eesti. Kõik huvijuhid olid ühel meelel selles, et lõpuklasside jaoks on väga oluline, et nad saaksid enne lõpetamist kord veel koolimaja külastada. Mõnes koolis tuli eriolukord nii äkki, et õpilastel jäi veel isiklikke asjugi koolimajja, mistõttu on kaalutud ka maskides tutipidude korraldamist.

Koolid on huvijuhtide sõnum lõpuaktuseid korraldanud erinevalt, juba kas või seetõttu, et klassid on erineva suurusega. Nii näiteks otsustas üks kool teha järjest viis aktust. Kaalutakse ka lõpuaktuste tegemist välitingimustes, kuna alates juunist lubatakse välitingimustes suurema inimeste arvuga ürituste korraldamist. Mõnes koolis võib lõpetamisele tulla vaid üks lapsevanem, et saalis oleks vähem kui 50 inimest.

Eriolukorras on huvijuhid püüdnud läheneda loovalt ja viinud läbi mitmeid põnevad tegevusi veebi teel, näiteks, nagu parima klassiõpetaja ja aineõpetaja valimised. Mõned ettevõtmised on siiski edasi lükatud sügisesse, nt ekskursioonid, suveolümpiamängud jms. Samal ajal aga ei tea keegi, mida sügis kaasa toob, mis omakorda tekitab suurt ebakindlust. Samas on noorsootöötajad ja huvijuhid alati valmis uute oludega kohanema.