Selleks, et Eesti Noorsootöötajate Kogu töörühmade teemadest ning sisust paremat ülevaadet saada ning tutvuda võimalustega, kuidas ka ise kas kaasa lüüa või oma kogemuste ja ettepanekutega ENKi tegemistesse panustada, tutvustame oma blogis järjest kõiki töörühmi lähemalt.

Sellest, kus kasvas välja huvijuhtide töörühma idee ning millised eesmärgid ja sihid töörühm endale seadnud on, rääkis lähemalt Liis Enson.


Kust sündis idee ja vajadus huvijuhtide töörühma loomiseks ENKis?

Huvijuhtide töögrupp kasvas välja koroonapandeemia aegsete piirangute ajal, vajadusest mõtestada oma tööd ümber ja leida viise tõhusaks toimimiseks ning kogemuste vahetamiseks. Esimesed Zoomi-seminarid olid äärmiselt populaarsed, sest huvijuhid olid keerulises olukorras ning üksteise toetamine ja ühine kogemuste jagamine andis nii mõnelegi inimesele motivatsiooni ja mõtteid, kuidas piirangute ajal toimetada.
Tegelikult on koolinoorsootöötaja päris üksi, kuna reeglina on huvijuhte koolis vaid üks ja seetõttu on huvijuhtide töörühm väga hea võimalus üle Eesti huvijuhid kokku tuua ja väärtuslikke mõtteid ning kogemusi jagada.


Tutvustage oma visiooni, eesmärki – kuhu soovite oma tegevustega jõuda?

Huvijuhtide töögrupi eesmärk on suurendada kooli noorsootöötajate osalemist ENKi tegevustes ning tuua välja ja leida lahendusi just koolinoorsootöötajate probleemidele, mis neil igapäeva tööelus ette tulla võivad.
Väga oluliseks on kujunenud ka heade kogemuste jagamine ja läbi selle üksteise inspireerimine ning n-ö õlg-õla tunne, et saad jagada nii rõõme kui ka probleemkohti inimestega, kes tunnevad sinu töö iseloomu.


Kui palju teie töörühmas on liikmeid ja millline näeb välja teie omavaheline koostöö?

Liikmete arv on suhteliselt püsiv juba aastaid ning viimasel ajal on hakanud suurenema.  Töögrupp toimetab igakuisete koosolekutena ning proovime ka kord kvartalis korraldada veebinare, millega saavad liituda huvijuhid üle Eesti. Samuti oleme korraldanud ka näost-näkku koolituse ning kindlasti soovime seda teha ka sel aastal.


Mida järgmiseks plaanite, kui esmased sihid täidetud saavad?

Sihid on seatud piisavalt paindlikult, et arvestaks antud hetkel aktuaalsete teemadega. Samas on ka läbivaid teemasid, näiteks, nagu formaalhariduse ja mitteformaalhariduse lõimimine eelkõige just koostöö kooli ja kohaliku noortekeskuse vahel, ning õpilasesinduse mentori roll.
Viisime just läbi ka küsitluse kooli noorsootöötajate ehk huvijuhtide seas ning uurisime nende tagasisidet ja sisendit uueks perioodiks. Meie soov on, et huvijuht tahaks meie tegevustes osaleda ning tunneks, et ta meie kohtumistelt päriselt ka midagi saab. Seetõttu on eriti väärtuslik just oma praktikate jagamine. Mõttes on ka üks silmast-silma seminar, kus üheskoos arutleda noorsootöötaja rolli üle koolis.

Huvijuhtide töörühma liige Liina tagasiside

Olen juhuslikult huvijuhina tööle sattunud – alustasin kooli kommunikatsiooni- ja huvijuhina 2020. aasta kevadel, ning mida aeg edasi läks, seda suurem soov oli teada saada, mida huvijuhi töö endast kujutab ja millised on võimalused. Huvist lähtuvalt sattusin noorteinfo koolitusele ning sealt juba edasi Tallinna Ülikooli noorsootööd õppima. Ja kuna koolinoorsootöötaja/huvijuhi töö on veidi erinev tavapärasest noorsootööst just oma töökeskkonna tõttu, siis ENKi huvijuhtide töörühm on just õige koht, kus saan oma mõtteid, kogemusi omasugustega jagada ja midagi ühiselt ette võtta.

Kui teistel noorsootöötajatel, kes tegutsevad nt noortekeskustes on ka noorsootöötajatest kolleege, kellega plaane pidada, siis koolinoorsootöötaja/huvijuht on justkui koolikeskkonnas täitsa üksi noorsootööd tegemas. Koostöö õpetajatega ja teiste koolitöötajatega on oluline, aga tihti kuuled ikka, et tegelikult huvijuhti nähakse kui ürituste korraldajat ja õpilasesinduse koordineerijat ega osata näha kogu meie potentsiaali noori toetada ja võimestada. Usun, et meie töörühma üheks oluliseks eesmärgiks võiks olla huvijuhtide töö olemuse ning koostöövõimaluste tutvustamine ka teistele koolitöötajatele, samuti sotsiaalpedagoogidele.


Tutvu ENKi töörühmadega