Eesti Noorsootöötajate Kogul on alates 2021. aastast Erasmus+ akrediteering, mis tähendab, et igal aastal saame lihtsustatud korras kord aastas taotleda raha erinevate õppevisiitide jaoks. Nii oleme kahe aasta jooksul saanud erinevate gruppidega käia Hispaanias, Soomes, Belgias, Iirimaal, Islandil. Lisaks ootame neist riikidest noorsootöötajaid õppevisiidile augustis ka Eestisse.

Ühest meie hiljutisest õppevisiidist Islandile, kus tutvuti kohaliku noorsootöö ja noorsootöö kõrgharidussüsteemiga, jagas meiega oma kogemusi ENKi liige ja Viimsi noortekeskuse juhataja Ave-Liis Kivest. Küsisime, mis motiveeris teda õppevisiidil osalema ning mida uut sellest kogemusest enda jaoks õppis.

Islandi õppevisiidil osalesid lisaks järgmised ENKi liikmed (pildil vasakult): Maris Uusküla, Elizaveta Cheremisina, Liis Teras, Eilika Mätas, Ave-Liis Kivest ja Kristina Masen.


Ave-Liis Kivest

Mis motiveeris sind õppevisiidil osalema?

Mind motiveeris osalema võimalus tutvuda Islandi noorsootöö praktikate ning praktikutega. Samuti innustas mind võimalus eri piirkondadest pärit ENKi liikmetega ühiselt kogeda ja mõtestada visiidil õpitut ning leida viise, kuidas uusi kogemusi rakendada ka noorsootöösse Eestis.

Mida olulist enda jaoks juurde õppisid?

Töötan Viimsi noortekeskuses ja sain teada, et sarnaselt Viimsile on ka Islandil noortekeskused osaliselt koolide juures tegutsemas.

Viisidist haarasin kaasa praktilisi näiteid, kuidas pakkuda eri teenuseid pakkuda samas hoonekompleksis, tagades sealjuures kõikide teenuste kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse ja tehes sealjuures noorte hüvanguks koostööd eri asutustega.

Kas ja miks soovitaksid ka oma kolleegidel sarnastest õppereisidest osa võtta?

Kindlasti soovitan osa võtta! Õppereis annab võimaluse näha, kuidas tehakse noorsootööd mujal ning võimaluse teha noppeid kellegi teise tööst. Samuti toob see kokku erialase kogukonna ja eri vaateid noorsootööst, mis omakorda loob võimaluse, et pidada pikki arutelusid noorsootöö võimaluste ja tuleviku üle.


Osale sinagi Eesti Noorsootöötajate Kogu õppevisiitidel

Ka järgmisel aastal on kavas kaks õppevisiiti, millest üks on huvijuhtidele Portugali, teine kohalike omavalitsuste noorsootöö spetsialistidele Maltale. Lisaks võtame ka ise vastu kaks gruppi Iirimaalt ja Saksamaalt. Õppevisiitide teemad on olnud akrediteeringu taotluses märgitud järgmised: vaimne tervis, digitaliseerumine, noorsootöötaja kutse-eetika ja üleüldiselt noorsootöötaja professionaalne areng.

Õppevisiidid on olnud meie jaoks üheks võimaluseks toetada ENKi liikmete professionaalset arengut ning pakkunud samas ka ENKi tegevmeeskonnale võimalust premeerida ja motiveerida neid noorsootöötajaid, kes on meie organisatsiooni tegemistesse aktiivselt panustanud.


Kui ka sul on mõni hea idee õppevisiidi korraldamiseks, siis anna sellest meile teada!

Kas teadsid, et Erasmus+ akrediteeringu raames saad ka näiteks üksinda kaheks kuni kolmeks nädalaks minna mujale riiki mõnda organisatsiooni töövarjuks?

Kord aastas veebruaris on ENKil võimalus täiendavateks õppevisiitideks raha taotleda! Seega võta ENKi tegevjuht Heiliga aegsasti ühendust, et oma plaan läbi arutada! Kirjuta oma mõtetest: heili@enk.ee.

Kui oled ENKi õppevisiitidest huvitatud ja soovid edaspidi täpsemat infot tulevaste õppevisiitide kohta, siis pane enda sooviavaldus kirja.

ENKi õppevisiitide sooviavalduse vorm


Õppevisiidid on rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.