ENK liikmed mai 2024

Millisest Eesti omavalitsusest on kõige rohkem ENKi liikmeid? Kas leidub mõni omavalitsus, kus meil ühtki liiget pole? Mitu uut liiget 2024. aasta alguseks tulnud on? Kuidas on liikmete arv aastate lõikes muutunud?

Et Eestis on noorsootöö korraldamise ülesanne noorsootöö seadusega antud kohalikele omavalitsustele, on noorsootöö võimalused, tingimused, rahastus ja fookused igas paigas erinevad. Eesti Noorsootöötajate Kogu soovib esindada noorsootöötajaid ja nende huve võimalikult laialpõhjaliselt, seega oluline enam jälgida meie liikmete piirkondlikku esindatust ning sellest ka järeldusi teha.

Alustuseks olgu öeldud, et siiani ei ole liikmeks astumise vormis ja andmete uuendamise puhul otseselt mõeldud sellele, kuidas oleks kõige parem liikmestatistikat koguda. Liitumisavalduses küsitakse küll kodust aadressi, asutust ja ametikohta, aga need andmed võivad olla aegunud või valesti tõlgendatud. Elukohast olulisem on antud kontekstis see, mis piirkonnas inimene noorsootööd teeb. Antud kaart ei kajasta 19 liikme piirkonda, sest nende andmed ei ole teada. Samuti ei arvesta meie statistika sellega, kui inimene polegi keskendunud ühe piirkonna noorsootööle, vaid tegutseb näiteks üleriigiliselt või mingi suurema piirkonna lõikes ja seega peame kindlasti tulevikus mõtlema paremini läbi, kas ja kuidas meie liikmete andmete kogumist ja süstematiseerimist teha. Aga mingi pildi antud kaart siiski annab.

15. mai 2024 seisuga 

  • ENKil on kokku 411 liiget.
  • 2024. aasta jooksul on liitunud 60 uut inimest.
  • Meil pole sel aastal olnud ühtki eraldi liitumiskampaaniat, kuid sellest hoolimata on senini iganädalaselt stabiilselt liitujaid.
  • Igal aastal on lahkujaid liikmemaksude arvete esitamise ajal, mis tasakaalustab liikmete üldarvu tõusu.

ENKi liikmed läbi aastate

Olla organisatsioon, millel on üle 400 liikme, on väga suur rõõm ja au! Aga samas on see ka väljakutse. Nelja aastaga on meie liikmeskond pea kahekordistunud ning rohkem liikmeid tähendab ka suurenevaid väljakutseid kaasamises ja organisatsiooni arengus. See tähendab, et meie oma meeskonnas peame sellega veelgi enam teadlikku tööd tegema!

ENKi liikmete arv aastate lõikes

Aasta Liikmete arv aasta lõpuks Uute liikmete arv
2021 293 84
2022 348 86
2023 388 78

 


Kui sa ei ole veel ENKi liige, aga tunned, et sinu väärtused ühtivad meiega ning soovid meie ridadesse astuda, pane oma avaldus teele SIIT.

Liikmete vastuvõtmist ja andmeid haldab Maris Uusküla, kes on kogunud kokku ka kaardil ja tabelis esitatud statistika. 
Lühikese kokkuvõtte kirjutas Kristina Masen.