Kadi Bruus töötab Viimsi vallavalitsuses haridus- ja noorsootöö peaspetsialistina, kus tema vastutusalasse kuuluvad nii noorsootöö kui ka huvihariduse teemad.

Lisaks kuulub Kadi Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatusse, kus on tegutsenud juba juba pikka aega. Milliseid töövõite ja eduelamusi see toonud on ja kuidas need organisatsiooni arengule on kaasa aidanud, kirjeldab Kadi aga täpsemalt.


Kadi on õnnelik selle üle, et tal on olnud võimalus nii pikalt Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) tegevustesse panustada.

“See on võtnud suure osa minu töövälisest ajast, kuid see meeldib mulle ja on palju vastu andnud. ENKi kaudu on kogu minu töö noorsootöö valdkonnas palju laiem, kui see oleks vaid ühes kohalikus omavalitsuses töötades,” on Kadi veendunud ja lisab, et ENK pakub head võimalust olla kogu Eesti noorsootöö valdkonda puudutava info, tegevuste ja arengutega kursis.

Tänu ENKile on Kadi saanud võimaluse teha koostööd ka mitmete riiklike ja kolmandas sektoris tegutsevate noorteorganisatsioonidega, mille üle ta tänulik on.

“Minu jaoks on koostöö ja inimesed väga olulised. Meie liikmed ja koostööpartnerid on ju kõik noorte ja noorsootööga seotud ning saan öelda, et selle valdkonna inimestes on väga palju sära! Toimuvad pidevad uuendused ja arengud ning me hoiame kõik kokku. Vahel imestan, et kuidas on veel kohalikes omavalitsustes noorsootööga tegelevaid inimesi, kes ei ole meie liikmed. ENK on suurepärane koht selleks, kust saada infot ja vahetada kogemusi ning olla kogu noorsootöö valdkonnaga kursis. Lisaks on ENK ise kaasatud erinevatesse töögruppidesse ning meil on ka aktiivne rahvusvaheline koostöö,” toob Kadi ENKi puhul tähtsama välja.

Kadi sõnul on ENK just viimastel aastatel ka organisatsioonina väga palju arenenud ning on jõutud täiesti uuele tasandile, kus tegutsetakse eesmärgipäraselt ja läbimõeldult.

“See et me oleme haridus- ja teadusministeeriumi noorteosakonna ja Eesti Noorsootöö Keskuse pikaaegne koostööpartner on ja et meid selles töös usaldatakse, on suur ja tähtis töövõit kogu meie organisatsioonile,” on ta veendunud.

Kadi peab oluliseks ka regulaarseid ühiseid arutelusid kõigi organisatsiooni koostööpartneritega ja ka teiste katusorganisatsioonide esindajatega.

“Olen palju seotud rahvusvahelise noorsootööga ning näiteks alati Saksamaal Kölnis olles kuulen, kuidas Eestist on saanud maa, kuhu Saksamaal noorsootööd õppivad noored kõige rohkem praktikale soovivad tulla. Oleme ENKis tihti just saksa noortele praktikat korraldanud ja tunnen, et selline tagasiside on pikaajalise töö tulemus,” on Kadi oma töövõidu üle uhke.

Samuti on Kadi rõõmus ka teiste rahvusvaheliste koostööpartnerite tagasiside üle, kes on pidanud ENKi organisatsiooniks, keda ikka ja alati projektipartneriks oodatakse.

“Neid hetki on viimasel ajal palju, kus ma tunnen, et ENKi liikmete ja juhatuse töö on tulemust kandnud ja see teeb palju rõõmu. Ka meie liikmetega suheldes tunnen alati, et need inimesed ja hetked on olulised ja arendavad.”

Kellele ja miks soovitab Kadi Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatusse kandideerida?

“Ootame ENKi juhatusse inimesi, kes saavad ja tahavad panustada just neile huvipakkuvas valdkonnas. Juhatuses on võimalus esimehene organisatsiooni juhtida, korraldada koostööd liikmetega ja korraldada infovahetust, olla arendaja rollis või nutinoorsootöö eestvedajaks. Tähtis on see, et juhatuses oleksid rollid jagatud ja kõik saaksid tegutseda alal, milles nad on tugevad. Meeskonnatöö ja inimestevahelised suhted on kõige alus – seega, kes on valmis meeskonnatööks ENKi juhatuses, on positiivse suhtumisega, avatud, innovaatiline ja südamega noorsootöö valdkonnas, siis kandideeri uude juhatusse.”


Uude juhatusse on kandideerima oodatud kõik ENKi liikmed. Kui usud, et just sina võiksid kuuluda juhatusse, siis täida kandideerimiseks ankeet ja saada digiallkirjastatud avaldus meiliaadressile heili@enk.ee

ENKi liikmeks astumise kohta loe täpsemalt siit.