Eesti Noorsootöötajate Kogul on alates 2021. aastast Erasmus+ akrediteering, mis tähendab, et igal aastal saame lihtsustatud korras kord aastas taotleda raha erinevate õppevisiitide jaoks. Nii oleme kahe aasta jooksul saanud erinevate gruppidega käia Hispaanias, Soomes, Belgias, Iirimaal, Islandil. Lisaks ootame neist riikidest noorsootöötajaid õppevisiidile augustis ka Eestisse.

Ühest meie hiljutisest õppevisiidist Belgiasse, mille peateema oli vaimne tervis ja heaolu, jagasid oma kogemusi kaks osalenud ENKi liiget – Moonika Tsilk ja Kristel Zovo. Küsisime neilt, mis motiveeris neid õppevisiidil osalema ning mida uut sellest kogemusest enda jaoks õppisid.


Kristel Zovo, ENKi liige

ENK-i õppevisiit Belgiasse oli põnev ja hariv, mitmekülgne ning äärmiselt vahva kogemus. Alustades õppevisiidi teema olulisusest ja selle vajalikkusest kuni reisiseltskonna omavahelise lõimumiseni välja, on taolised õppevisiidid olnud alati vajalikud ja toredad!

ENK-i õppevisiidid pole pelgalt kohtumised ja tutvumised uute inimestega, vaid ka oma valdkonna inimestega koostöö ja noorsootöö parem tundmaõppimine.

Kes veel pole leidnud ja saanud võimalust mõnel meie õppevisiidil osaleda, soovitan soojalt! Ainult nii saad lähedalt tuttavamaks oma valdkonna sädeinimestega ning näha maailma ja noorsootööd eri paikades!

ENKi delegatsioon Belgia õppevisiidil

Mida sellest kogemusest õppisid?

Tunnen, et sain õppevisiidiga juurde lootuse, et lisaks noorsootöötajatele on ka valdkonna kujundajad ja poliitikud võtnud üha enam teadmiseks noorsootöö olulisuse üle Euroopa. Eesmärk on kokku tuua eri taustaga noortevaldkonna töötajad, kes jagavad oma vaatepunktist lähtudes mõtteid, ideid, vaateid ja praktikaid, et noorsootööd saaks mõjutada ja toetada eri tasanditel.

Lisaks – olid põnevad kohtumised noorsootöötajatega, kes jagasid huvitavaid praktikaid sellest, kuidas märgata ja toetada noori vaimse tervise teemadel; milline on noorsootöö struktuur viie aasta pärast; kuidas mõjutab nutimaailm noorsootööd; kuidas märgata ja kuuldavaks teha laste ja noorte häält.

Palju põnevaid teemasid, millega edasi töötada ja noorsootööd arendada!


Moonika Tsilk, Keila noortekeskuse noorsootöötaja

Minu jaoks oli Eesti Noorsootöötajate Kogu õppevisiidile kandideerimine juba suur väljakutse ja eneseületus, kuid olen rõõmus, et seda tegin! Mul oli suur soov osaleda, kuulda ja näha, kuna õppevisiidi teema – vaimne tervis ja heaolu, kõnetas mind väga! Vaimse tervise teema on mulle väga oluline ja näen ise vajadust noortega sellel teemal jätkata. Seetõttu soovisin teada, kuidas toetatakse vaimset tervist ja heaolu Belgias.

Miks otsustasid õppevisiidile kandideerida?

Tahtsin ennast proovile panna ja teada saada, kui palju ma tegelikult inglise keelest aru saan, sest ma ei räägi inglise keelt. Ilmselt, kui selliseid kogemusi oleks rohkem, siis tuleb ka keelekasutus!

Hetk õppevisiidist Belgias

Mis oli suurim avastus õppevisiidil?

Minu jaoks oli suurim üllatus see, et Belgias on isegi noorteminister. Noori toetatkse riigi tasandil, neil on omavahel seotud kolm valdkonda – noorsootöö, haridus ja sotsiaaltöö.

Noorsootööl on oluline roll noore jaoks mitmekülgsete teadmiste, oskuste ja hoiakute arendamisel, noorte võimestamisel ja eelduste loomisel sujuvaks iseseisvumiseks, aga ka töökogemuse saamiseks – eelkõige vabatahtliku töö kaudu. Noorsootöötajatel on seega suur vastutus olla noori puudutavate muutuste keskel ning oma positiivse eeskuju ja teadlikult muutusi soodustava suhtlemise kaudu neid julgustada ja toetada.

Noorsootöötajatel endil on suur väärtuste ja oskuste kohver, kuidas hoida ennast ja kuidas toetada noort. Selleks et olla noorele toeks, tuleb oma vaimne tervis hoida teadlikult tasakaalus ning just sellesse panustavad ka paremad sotsiaal-emotsionaalsed oskused. Seetõttu on tasakaalu leidmine enda vaimse tervise vitamiinide ja teistele toe pakkumise vahel väga oluline.

Toon siia juurde näite, kui saime ise osaleda Belgia Erasmus+ agentuuri korraldataval konverentsil – flaami noorsotöö konverentsil, kus olid kokku tulnud noorsootöötajad üle Euroopa. Sealsed töötoad olid suunatud vaimse tervise teemadele. Sain ise kogemuse, kui osalesin „Tsirkuse“ töötoas, kus suunati meid esmalt keskenduma ja leidma endas taskaalupunkt ning rahu. Ainult nii tuleb julgus proovida ja katsetada!

Mida enda jaoks sellest kogemusest õppisid?

Väga väärtuslik oli minu jaoks ühine kogemuste vahetamine, üksteise toetamine meeskonnas ning pidev enda töö mõtestamine. Õppevisiidil olles näed ju uusi kultuure, keeli, saad laiendada enda teadmisi ja oskusi.

Sel õppevisiidil oli minu jaoks seega mitmeid motiveerivaid tegureid – näiteks praktilised kogemused ning uute ideede ja inspiratsiooni kogumine, samuti tutvumine erinevate noorootöö asutusete ja organisatsioonide tööga.

Kõige olulisem on, et iga õppevisiit annab ju võimaluse laiendada oma teadmisi ja oskusi ning avardada silmaringi. Võtsin sellest õppevisiidist kaasa ka reaalse kogemuse – kaardimängu “Take Me Outside!“, mis aitab vaimset tervist toetada.

Kas ja miks soovitad ka oma kolleegidel sarnastest õppereisidest osa võtta?

Kõige suurem boonus, mida õppevisiidist saad, on kahtlemata uued tutvused ja kogemuste jagamine. Olen tänulik kõigile, kes mulle sellel õppevisiidil toeks olid! Minu soovitus on, et suurim julgus on väljakutse! Seetõttu saan vaid öelda – tule mugavustsoonist välja ja proovi!


Osale sinagi Eesti Noorsootöötajate Kogu õppevisiitidel

Ka järgmisel aastal on kavas kaks õppevisiiti, millest üks on huvijuhtidele Portugali, teine kohalike omavalitsuste noorsootöö spetsialistidele Maltale. Lisaks võtame ka ise vastu kaks gruppi Iirimaalt ja Saksamaalt. Õppevisiitide teemad on olnud akrediteeringu taotluses märgitud järgmised: vaimne tervis, digitaliseerumine, noorsootöötaja kutse-eetika ja üleüldiselt noorsootöötaja professionaalne areng.

Õppevisiidid on olnud meie jaoks üheks võimaluseks toetada ENKi liikmete professionaalset arengut ning pakkunud samas ka ENKi tegevmeeskonnale võimalust premeerida ja motiveerida neid noorsootöötajaid, kes on meie organisatsiooni tegemistesse aktiivselt panustanud.


Kui ka sul on mõni hea idee õppevisiidi korraldamiseks, siis anna sellest meile teada!

Kas teadsid, et Erasmus+ akrediteeringu raames saad ka näiteks üksinda kaheks kuni kolmeks nädalaks minna mujale riiki mõnda organisatsiooni töövarjuks?

Kord aastas veebruaris on ENKil võimalus täiendavateks õppevisiitideks raha taotleda! Seega võta ENKi tegevjuht Heiliga aegsasti ühendust, et oma plaan läbi arutada! Kirjuta oma mõtetest: heili@enk.ee.

Kui oled ENKi õppevisiitidest huvitatud ja soovid edaspidi täpsemat infot tulevaste õppevisiitide kohta, siis pane enda sooviavaldus kirja.

ENKi õppevisiitide sooviavalduse vorm


Õppevisiidid on rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.