Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) on noorsootöötajaid ühendav organisatsioon ja erialakogukond, mille liikmeks saab astuda iga noorsootöötaja või noortega töötav inimene, kes tunnistab noorsootöötaja kutse-eetikat ning keda kõnetavad Kogu tegevuse eesmärgid – noorsootöö arendamine ning noorsootöötajate professionaalsuse toetamine. Elukutsest rääkides räägitakse üha sagedamini pühendunud inimestest, kes järjepidevalt teevad sama eesmärgi nimel tööd ning kellel on teadmised ja eetilised valikud, mis seda tööd toetavad. Teadmisi jagatakse ning eetiliste dilemmade üle arutletaksegi erialakogukonnas koos. ENK on viimastel aastatel noorsootöö kutse-eetika teemadele järjepidevalt tähelepanu pööranud. Nii algatati ka 2019. aasta teises pooles koostöös Islandi ja Austraalia partneritega Erasmus+ rahastusel projekt Strengthening the Professionalization of Youth Work through Codes of Ethical Practice”, mille käigus uuritakse, kuidas kutse-eetikat kolme riigi noorsootöös siiani on kasutatud ning tulemusena koostatakse abimaterjal noorsootöötajatele eetiliste valikute mõtestamiseks ja igapäevatöös otsuste tegemise toetamiseks.

Eesti Noorsootöötajate Kogu kutsub kõiki noorsootöötajaid kaasa lööma projektis läbi lühikese küsimustiku täitmise, mis võtab aega 15-20 minutit ning ühtlasi võimaldab reflekteerida ning analüüsida oma tööd ja kutse-eetika kasutamist noorsootöötajana. Küsitlus on leitav siin.

Viimane tähtaeg vastamiseks on 10. jaanuar 2020!