Peatselt on tulemas Eesti Noorsootöötajate Kogu uue juhatuse valimised, kuhu ootame kandideerima kõiki aktiivseid ja teotahtelisi noortevaldkonna spetsialiste.

Kui soovid panustada ühe suurima valdkondliku eriala- ja õpikogukonna arengusse ning seeläbi ka enda professionaalsesse eneseteostusesse, siis ootame sind kandideerima! Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuses on sul võimalus juhtida ning algatada valdkonna jaoks olulisi ettevõtmisi ning luua seeläbi mitmekülgseid võimalusi noorsootöötajate professionaalsuse kasvuks.

Uus juhatus tegutseb ja toimetab järgmised kolm aastat, st 2023.–2026. aastani.


Juhatusse kandideerimiseks:
  1. täida kandideerimisvorm
  2. ja lisa vormile digiallkirjastatud avaldus.

Sinu esitatud ankeedi ja avaldusega saavad tutvuda kõik ENKi liikmed vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist.

Kõiki juhatusse kandideerijaid tutvustame kandideerimise järjekorras kõigile meie liikmetele ENKi kanalites.

Kandideeri juhatusse


Uue juhatuse ülesanneteks on järgmised fookusvaldkonnad.

1. Organisatsiooni üldjuhtimine, administratiivtöö ja huvikaitse valdkond – juhatuse töö juhtimine; tihedam koostöö tegevjuhiga; meeskonnatöö toetamine, eelarve ja tegevuskava; ühekordsed rahastustaotlused; aruanded; lepingud; koostöö eeskoste ja huvikaitse teemal, pöördumiste ja arvamuste kirjutamine ning esitlemine; eelnõude tagasiside koondamine; laiem lobby-töö jms.

2. Liikmete ja kommunikatsiooni valdkond – uute liikmete värbamine; olemasolevate liikmete kaasamine;

3. Noorsootöö arendamise valdkond –  noorsootöö kvaliteet ja mõju, sh uuringutes osalemine või algatamine;  KOV tasandi koostöö; õppimine noorsootöös arendamine; koostöö arendamine nimetatud teemadel, sh teiste katusorganisatsioondega jms.

4. Noorsootöötaja professionaalsuse toetamise valdkond –  kutsekomisjonis osalemine, coaching, mentorlus,  koolitused, õppematerjalid, koostöö professionaalsuse toetamisel jms.

5. Innovatsiooni valdkond – uute projektide algatamine, uute programmide ja teenuste väljatöötamine ja käivitamine, ENKi omatulu võimaluste laiendamine.

Kandideerides tee nende seast kaks valikut, mille arendamisse oled valmis panustama.


Juhatuse liikmetel on võimalus osaleda rahvusvahelises noorsootöös ja algatada rahvusvahelisi projekte. Juhatuse liikmelt oodatakse 30 h vabatahtlikku panustamist kuus.

Juhatusse kandideerimine lõppeb 25.04.2023.
Juhatus valitakse Eesti Noorsootöötajate Kogu üldkoosolekul 15. mail 2023.