“Õpetajate päeval ajas noortevaldkonna kuluaarides elu kihama värskelt avaldatud Praxise uuring, milles vaadeldi võimalikke noorsootöövaldkonna tulevikustsenaariumeid aastaks 2030. Kui olla aus, polnud haridus- ja noorteameti poolt tellitud uuringus midagi sellist, mida valdkonna inimesed varem kahtlustanud poleks, kuid nüüd on meil viimaks üks ametlikult tunnustatud allikas, mis ütleb, et kui midagi peagi ei muutu, on noorte ja noorsootöö tulevik tume,” tõdeb Eesti Noorsootöötajate Kogu liige Kristina Masen Õhtulehes ilmunud arvamusloos.


Kristina sõnul on uuringus välja toodud neli võimalikku tulevikustsenaariumit seotud sellega, kas on piisavalt pädevaid haridus- ja noortevaldkonna inimesi, kes aitaksid maandada ülejäänud riske (piirkondliku ebavõrdsuse suurenemine, noorte poliitikast kaugenemine ja vägivaldne radikaliseerumine, oskuste lõhe intensiivistumine ja vaimse tervise probleemide süvenemine). Seega tunnistab Kristina, et oleme murdepunktis. Selleks, et aidata meie noori, peame aitama inimesi, kes nendega töötavad. Õpetajate väärtustamisest on räägitud pikalt, kuid oma tähelepanu soovivad ka noorsootöötajad, kes sarnaselt huvikoolide õpetajatele enam vaikida ei kavatse.

Loe edasi Õhtulehe artiklist