Inspireerituna ENKi sügiskampaaniast ja tänavusest noorsootöö nädalast jagas Kerttu meiega mõtteid sellest, kuidas tema keskkonna hoidmise nimel oma igapäevaelus tegutseb ning milliseid nippe selleks kasutab. Lisaks rääkis ta, miks otsustas ENKi kogukonnaga liituda ning mis teda siin inspireerib.


Kas või kuidas oma töös või eraelus tegutsed keskkonna hoidmise nimel? On Sul jagada konkreetseid nippe, kuidas keskkonnateadlikkust ka noorte hulgas tõsta?

Usun, et keskkondliku eluviisi juures on oluline meeles pidada seda, et üksikisiku võimuses ei ole enamasti kogu maailma ära päästa – on täiesti okei, kui igaüks teeb väikseid samme ja annab oma panuse sel moel.

Mina olen oma esimesteks sammudeks võtnud näiteks selle, et kannan alati kaasas riidest poekotti ja oma veepudelit, samuti üritan teadlikumalt jälgida oma vee- ja elektrikasutust. Töökeskkonnas põhineme oma tegevustel alati ka keskkonnahoidlikul mõtteviisil, väljendugu see siis sodipaberi taaskasutamises, ühistes prügikõndides või lihtsalt keskkonna ja kliima teemaliste vestluste pidamises.

Leian, et noorte hulgas keskkonnateadlikkuse tõstmiseks tuleb keskkonnasõbralik eluviis teha võimalikult normaalseks. Kui prügi sorteerimine, kraanivee joomine või tarbimise vähendamine on noore jaoks igapäeva elukeskkonnas normaalsus, ei tekita see temas küsimusi, miks või kas seda nii tegema peaks. Samuti peab endale teadvustama, et tihti on noored palju teadlikumad, kui arvame, ja tegelikult võiksid hoopis nemad meid õpetada.


Miks liitusid ENKiga ja mis Sind siin inspireerib?

ENKiga liitusin oma esimesel noorsootöötajana tegutsemise aastal peamiselt kolleegide innustamisel. Samuti pakkus mulle huvi ühisüritustel ja koolitustel osalemine. Tunnen, et ENKi liikmena inspireerib mind kõige rohkem ühistel väärtustel põhinev kogukonnatunne, kui saan teiste liikmetega üritustel või tegevustes kokku ja ühiste vestluste käigus arutleda noorsootöö võlude ja valude üle.


Kuidas ennast tööalaselt arendad?

Üritan osaleda võimalikult palju erinevatel koolitustes, infotundides ja seminarides. Samuti arutleme oma tiimis pidevalt valdkonnas aktuaalsete teemade üle ning jagame ka üksteisele koolitustelt saadud teadmisi.

Võimaluste piires üritan kursis olla ka valdkonnas tehtavate töödega, millele aitab hästi kaasa ülikoolis õppimine, kus tahes-tahtmata ennast valdkonna dokumentide ja teadustöödega kursis peab hoidma.


Mis on Sinu top3 igapäevast praktilist nippi või tööriista, mis aitavad Sul töid ja tegemisi tõhusamalt teha?

  1. *teha-vaja* listid – mulle meeldib enda omasid teha klassikaliselt pliiats-paber versioonis, aga sama hästi toimib Google Keep või mõni muu virtuaalne listirakendus.
  2. Kalender – nii paberil kui ka veebiversioonis. Iga eluvaldkonna jaoks kasutan erinevat värvi ja panen ka kõige väiksemad tegemised, kohtumised ja ülesanded alati kirja.
  3. „Mitte-midagi-tegemine“ – selleks, et tööl, koolis ja eraelus päriselt hakkama saada, peab endale andma aega lihtsalt olemiseks. Sel ajal meeldib mulle lugeda, vaadata sarju ja käia jalutamas.

Liitu ENKiga